За реклама

За реклама

Начална страница:

Цените са за 1000 импресии

 

728×90 Leader board – 15 лв.

300×250 Rectangle – 14 лв.

300×600 Half banner – 18 лв.

 

Вътрешни страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728×90 Leader board – 8 лв.

300×250 Rectangle – 8 лв.

300×600 Half banner – 10 лв.

 

Избрани страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728×90 Leader board – 12 лв.

300×250 Rectangle – 10 лв.

300×600 Half banner – 15 лв.

 

Рекламен репортаж: 450 лв.

Рекламен очерк: 700 лв.

Рекламно интервю: 650 лв.

Публикуване на видео презентация: 200 лв. на ден.

Политическа реклама: +30%

Цените са без ДДС

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА на сайта nbox.bg за информационната кампания за Парламентарни избори – 14 ноември 2021

 

Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на

събитие плюс снимки – 480 лв.

 

Интервю – текстово + снимки – 1200 лв.

 

Видео интервю – до 30 мин.- запис от nbox.bg + излъчване във видео канала на nbox.bg – 2080 лв.

 

Видео-визитка /Репортаж/ – до 0.30 мин. – запис от nbox.bg + излъчване във видеоканала на nbox.bg – 1200 лв.

 

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА ЕДИН КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ

 

ЦЯЛОСТНО отразяване на кампанията на ЕДИН КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ- до 10 дописки със снимки, видео банери, блиц-интервю – 4160 лв.

 

РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията на един кандидат за депутат – 5 материала по избор на екипа на кандидата, включва и рекламни банери на страниците на сайта – 2000 лв.

 

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА ЕДНА ПАРТИЯ:

 

ЦЯЛОСТНО покриване на всички събития из страната – НЕОГРАНИЧЕНО, репортажи, интервюта, представяне на програми, снимки, видеа, банери, излъчване на живо – 36 000 лв.

 

РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията – 25 материала, видеа + банери – 16 000 лв.

 

Редуцирано отразяване на кампанията – 15 материала, видеа + банери – 8000 лв.

 

Сумите са без ДДС

 

ДОПЪЛНЕНИЕ –nbox.bg има възможност за производство на всякакъв вид рекламни и видеоматериали, свързани с предизборната кампания

 

___

РЕКЛАМНА ТАРИФА на сайта nbox.bg

за информационната кампания за Президентски избори – 14 ноември 2021

 

Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на събитие плюс снимки – 480 лв.

 

Интервю – текстово + снимки – 1200 лв.

 

Видео интервю – до 30 мин.- запис от nbox.bg + излъчване във видео канала на nbox.bg – 2080 лв.

 

Видео-визитка /Репортаж/ – до 0.30 мин. – запис от nbox.bg + излъчване във видеоканала на nbox.bg – 1200 лв.

 

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА:

 

ЦЯЛОСТНО отразяване на кампанията на КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА – неограничен брои дописки със снимки, видео банери, блиц-интервю – 16 000 лв.

 

РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията на КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА – 15 материала по избор на екипа на кандидатите броя, включва и рекламни банери на страниците на сайта – 8000 лв.

 

 

 

Сумите са без ДДС

за информационната кампания за Президентски избори – 14 ноември 2021

 

Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на събитие плюс снимки – 480 лв.

 

Интервю – текстово + снимки – 1200 лв.

 

Видео интервю – до 30 мин.- запис от nbox.bg + излъчване във видео канала на nbox.bg – 2080 лв.

 

Видео-визитка /Репортаж/ – до 0.30 мин. – запис от nbox.bg + излъчване във видеоканала на nbox.bg – 1200 лв.

 

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА:

 

ЦЯЛОСТНО отразяване на кампанията на КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА – неограничен брои дописки със снимки, видео банери, блиц-интервю – 16 000 лв.

 

РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията на КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА – 15 материала по избор на екипа на кандидатите броя, включва и рекламни банери на страниците на сайта – 8000 лв.

 

 

 

Сумите са без ДДС