Защо КЕВР отказва да намали цената на тока от април в разгара на кризата

С доклада на КЕВР за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. се предлага да се определят нови преференциални цени и премии на електрическата енергия произведена от централи с високо ефективно комбинирано производство (ВЕКП). Съгласно предложението среднопретеглената преференциална цена на тока произведен от централи с ВЕКП изгарящи природен газ ще бъде 146,85 лв/МВтч. което е намаление от 27,04% спрямо същата средно претеглена цена определена от 01.07.2019 – 201,29 лв./МВтч

Като се вземе предвид, че споразумението на БУЛГАРГАЗ с ГАЗПРОМ за намаление на цените на природния газ обхваща период от началото на август 2019 може да се приеме че пресметнатото от  КЕВР намаление на цените на тока произведен от централи с ВЕКП изгарящи природен газ  ще се отнася за целия ценови период от 01.07.2019 до 30.06.2020 г.

Предвиденият да се произведе електрически ток от тези централи за ценовия период е 1 771 723 МВтч. В такъв случай с новите цени сумата от 260 180 808 лв. която трябва да се плати на централите с ВЕКП за този ток е по-малка с 96 462 184 лв. от първоначално предвидените 356 642 992 лв.

Това намаление дава веднага възможност такса задължение към обществото (ЗкО) да бъде намалена с 2,87 лв./МВтч или вместо 19,57 лв./МВтч. ЗкО да стане 16,69 лв./МВтч. Това представлява намаление на такса задължение към обществото с близо 15%, което разпределено за целия ценови период представлява сериозна глътка въздух за бизнеса.

За бита намалението ще бъде с 0,00287 лв./кВтч.  или при месечно потребление на домакинство от 400 кВтч. намалението ще е 1,15 лв на месец.

За съжаление обаче в доклада на КЕВР за  Изменение на цените на тока  във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. се предлага да не се променя цената на задължение към обществото и да остане 19,57 лв./МВтч.

Като довод се използва заповед на министър на енергетиката № Е-РД-16-39 от 29.01.2020 г. с която налага на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД допълнително задължение за обслужване на обществото, състоящо се в предоставяне на НЕК ЕАД на допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020 г. в размер до 1 981 420 МВтч.

Това задължение предполага на централата  да се изплатят допълнително 268 086 126 лв. по цена 135,3 лв./МВтч.  Обществения доставчик ще изплати 194 337 673,6 лв, а остатъка от    73 748 452,4 лв ще бъде изплатен от фонда сигурност на електроенергийната система (ФСЕС).

Аргументите на КЕВР изложени в доклада, да не се намалява такса задължение към обществото са, че  възникналите допълнителни разходи, които иначе трябваше да се компенсират чрез увеличение на ЗкО, по-размер са съизмерими със спестените такива, в резултат на промяната на определените преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена от ВЕКП на електрическа и топлинна енергия на годишна база.

Тези аргументи са несъстоятелни по следните причини:

  • „Спестената” сума   от такса задължение на обществото сума е 96 462 184 лв. а необходимата сума за изплащане от ФСЕС за компенсиране на плащанията към ТЕЦ „Марица Изток 2” е 73 748 452,4 лв , а не 97 030 000 лв. каквито са изчисленията на КЕВР (неизвестно защо за тези изчисления се използва цена –86,33 лв./МВтч, а не определената от самата КЕВР цена за ТЕЦ „Марица Изток 2” – 98,08 лв./МВтч ) Тоест няма никаква съизмеримост.
  • Приходите във ФСЕС от 5% вноска от производители на енергия ,ЕСО и БТГ и приходи   получени от търговете на квоти за емисии на парникови газове, предвидени в Закона за опазване на околната среда, постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по ЗЕВИ за ценовия период до 30.06.2020 г. се предвижда да бъдат 1 173 640 лв. В тази сума приходите от емисии са 861 450 000 лв. но прогнозите са направени при цена около 20 евро цена за квота (тон) емисии на парникови газове а цените в момента около 25 евро за тон емисии. Това означава че сумата във ФСЕС получена от приходи от продажба на емисии ще бъде 1 052 691 900 лв. или с близо 191 241 900 повече от прогнозираната и надхвърляща с близо три пъти необходимата сума от 73 748 452,4 лв.

За да се избегнат всякакви спекулации свързани с анализи и прогнози по сумите които се събират във ФСЕС1  най-правилно би било във всеки свой доклад или решение в което КЕВР се позовава на ФСЕС и суми събрани или използвани от там скрупольозно да се описва текущото състояние на фонда със структурата и количествата на средствата събрани в него като се описват изчерпателно сумите събрани от 5 процентовите вноски и за каква продадена енергия са събрани те, сумите от продадени емисии с описание на продадените емисионни квоти и на какви цени са продадени те, както и аргументирана прогноза за изменение на тези цени и количества квоти  за текущия и следващ ценови период.

Еленко Божков

Източник: glasove.com

Подобни статии

Стоян Панчев, икономист: Със сигурност ще има ръст за някои доходи

Според експерта за всяко увеличение на минималната работна заплата със 100...

Още в катергорията

Стоян Панчев, икономист: Със сигурност ще има ръст за някои доходи

Според експерта за всяко увеличение на минималната работна заплата...

Наш педиатър в Южна Африка: Омикрон засяга повече млади хора

Д-р Нели Стойкова обясни, че новият вариант на COVID...

Д-р Ботев: Ваксинираните са най-опасните хора за неваксинираните

"Ние никога не сме били толкова готови, колкото сме...