ЕК доставя първата партида от 1,5 млн. маски в 17 държави-членки

Маските ще бъдат доставени през следващите шест седмици на нуждаещите се държави членки и региони под формата на партиди от 1,5 милиона маски

През следващите дни в 17 държави-членки и Обединеното кралство ще бъдат доставени 1,5 милиона медицински маски за предпазване на здравните работници от коронавируса. Тази доставка от ЕС е част от финансираната от Комисията покупка на 10 милиона маски посредством Инструмента за спешна подкрепа, целяща да се предостави пряка подкрепа на държавите членки, за да могат да смекчат непосредствените остри последици от пандемията и да прогнозират своите нужди във връзка с излизането и възстановяването от кризата.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви, че се прави всичко възможно, за да помогнат на държавите членки да осигурят лични предпазни средства за здравните работници, които са на фронтовата линия в борбата с вируса.

„Те са истинските герои на нашето време. По този начин ЕС показва солидарност в отговор на нуждите на европейските здравни системи — 3 млрд. евро бяха мобилизирани от бюджета на ЕС за пряко подпомагане на усилията на национално равнище. Продължаваме да отстояваме ангажимента си: заедно ще спечелим тази битка“, заяви още Стела Кириакиду.

Маските ще бъдат доставени през следващите шест седмици на нуждаещите се държави членки и региони под формата на партиди от 1,5 милиона маски. Тези доставки са в допълнение към стотиците хиляди маски, които вече бяха осигурени от резерва за медицинско оборудване rescEU през последните седмици, и помощта, мобилизирана по линия на Механизма на ЕС за гражданска защита.

Само преди няколко седмици, на 24 април, Комисията мобилизира 320 млн. евро за действия за спешна подкрепа по линия на Инструмента за спешна подкрепа, като 100 млн. евро от тази сума бяха предназначени за продукти от първа необходимост, свързани със здравето, които ще бъдат закупени през следващите месеци.

Комисията мобилизира 3 млрд. евро от бюджета на ЕС, предназначени за пряка подкрепа на системите на здравеопазване в държавите членки, от които 2,7 млрд. евро ще бъдат отпуснати по линия на Инструмента за спешна подкрепа и 300 млн. евро от резерва за медицинско оборудване rescEU. Възможно е да бъдат предоставени допълнителни средства, включително от държавите членки.

Winbet – истинската тръпка от победата! (18+)

Инструментът за спешна подкрепа дава възможност за пряка подкрепа на държавите — членки на ЕС, в усилията им за справяне с пандемията чрез мерки, които могат имат по-голямо въздействие, ако бъдат предприети на равнището на ЕС, отколкото на национално равнище. Инструментът за спешна подкрепа не заменя съществуващите инструменти (съвместни обществени поръчки, rescEU и др.), а ги допълва.

По този начин Комисията може да подкрепя широк спектър от инициативи, включително: – закупуване на медицинско оборудване, например апарати за вентилация и маски; координиране и финансова подкрепа за транспортирането на пациенти до държавите — членки на ЕС, които разполагат с резервен болничен капацитет; съдействие за увеличаване на мащаба на тестването за коронавирус в целия ЕС; подкрепа за провеждането на ваксинация, като е възможно тя да се извършва с ваксини, разработени със значителна подкрепа по линия на други инициативи на ЕС. С помощта на този инструмент ЕС може да разгърне целенасочени действия за предотвратяване и смекчаване на непосредствените остри последици от пандемията в една или повече държави членки и да подкрепи по координиран начин задоволяването на нуждите, свързани с излизането и възстановяването от кризата в средносрочен и дългосрочен план.

По този начин Комисията ще приложи цялостен подход на ЕС в отговор на кризата, предизвикана от коронавируса.

При предоставянето на подкрепата Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество със здравните органи на държавите членки, с международните организации и с неправителствения сектор.

Източник: БГНЕС

Подобни статии

Протести срещу COVID мерките в Западна Европа

В редица държави в Западна Европа имаше протести срещу мерките против...

Още в катергорията

Протести срещу COVID мерките в Западна Европа

В редица държави в Западна Европа имаше протести срещу...

Мария Захарова: В Германия възкресяват фашистката пропаганда срещу Москва

Вдъхновена от американски източници, германската преса преработи идеологическата и...