БСП: “Герговите” организации са нередовни, а взетите на тях решения – нелегитимни

Цялата дейност и присъствие на Георги Тодоров Гергов като член на БСП са пряко доказателство за неговия няколкогодишен стремеж да се овладеят местни и национално ръководства и да се превърне БСП в безидейна патерица на ГЕРБ, в средство за осъществяване на лични властови и икономически интереси.

Сделката, сключена между него и ГЕРБ по така наречената „Дупка“ във Варна е поредното доказателство за топлите връзки на Георги Гергов с представители на ГЕРБ на всякакви нива. Подаръкът от 43 мил. лева е само част от цената, която ГЕРБ плати /и плаща/ за разбиването на БСП в Пловдив и областта

Пловдивските социалисти настояват за изключването на Георги Гергов от БСП. В писмо до ръководството на партията те посочват като основен мотив, че „участието на Гергов в политическия живот е мотивирано единствено от стремежът му винаги да има властово влияние в личен интерес. Този извод се налага на база взаимоотношенията му през годините с управленията на СДС, ДПС, НДСВ и най-вече с ГЕРБ”.

Социалистите в Пловдив настояват още на следващото заседание да се подкрепят исканията им за вземане на решения от НС, касаещи състоянието на втората по големина структура на БСП. Те акцентират върху 10-годишната криза в БСП-Пловдив, засегнала всички аспекти в дейността на организацията – идеен, морален, кадрови, организационен.

Пловдивските социалисти и Дискусионен клуб „Лява автентичност“ настояват Националният съвет на БСП да обяви проведените районни конференции на организациите на БСП в районите Северен,  Тракия, Централен и Южен за нередовни, а взетите на тях решения – нелегитимни.

Към момента изразените искания в Писмото са подкрепени от 337 редови членове на БСП. Тази подкрепа ежедневно нараства.

Публикуваме пълен текст на писмото на организацията на БСП в Пловдив:

Уважаеми другари,

В продължение на повече от 10 години Градската партийна организация на БСП в Пловдив е в кризисно състояние, което води до загуба на обществено доверие. Най-точен измерител на този спад са резултатите от последните 3 поредни избори за местна власт. С тази крайно тревожна тенденция ние не искаме да се примирим!

С оглед създаване на предпоставки за решително оздравяване на ГО на БСП в гр.Пловдив, настоятелно предлагаме Националният съвет да вземе следните решения:

 1. Във връзка със сигнали за нарушения на Устава и нарочните Указания на ОПКК при провеждане на отчетно-изборните събрания и конференции и на основание чл.33, т.7 от Устава, Националният съвет изгражда работна група, която да анализира и оцени на място цялостната дейност на Градската организация на БСП в Пловдив и нейното финансово състояние през последния 10-годишен период. Работната група в едномесечен срок да предложи на НС конкретни мерки за оздравяване на ГО.

Обосновка.

 • Години наред централните органи на БСП са дезинформирани по отношение реалното състояние на ГО. Не са правени оценки, изводи, препоръки. Многократните сигнали от пловдивски социалисти за нарушения на уставни и морални норми останаха без последствие.
 • Преобладаваща част от ръководствата на РО и ГО в нарушение на уставни и морални норми са формирани не на базата на идейни, политически и делови качества, а на базата на лична преданост към сегашния Председател на Обл. съвет и зависимости, коренно противоположни на идейната и морална платформа на БСП. Вследствие на това, години наред нашата ГО не изгражда, а и съзнателно не излъчва ярки личности, обществено признати за публични и партийни позиции.
 • ГО отсъства в обществения живот на Пловдив. Пловдивчани не я припознават като алтернатива на ГЕРБ на местно ниво. Обратно. Тесният кръг на градското ръководство на БСП, изпълнявайки разпорежданията на сегашния Председател на Обл.съвет, на практика реализират неговия открит стремеж за явно или завоалирано участие в местната власт като патерица на ГЕРБ.
 1. На основание чл.33, т.9 от Устава на БСП Националният съвет обявява проведените районни конференции на организациите на БСП в районите Северен, Тракия, Централен и Южен за нередовни, а взетите на тях решения – нелегитимни.

Обосновка.

Ръководството на ГО отказа да предостави информация на ГКК по отношение на преминалите отчетно-изборни събрания и конференции, с което се блокира контрола по спазване нормите по:

 • Чл.6, ал.1 и ал.2 на Устава, определящ изисквания относно редовността на събранията и легитимността на вземаните на тях решения.
 • Чл.13, ал.1, т.3, 4 и 5 на Устава, определящи условията, при които се прекратява членството в БСП. Към 22.02.2020г. 742 члена на ГПО са със статут на отпаднали по различни причини, но са взети предвид при избора на делегати.
 • Чл. 15, ал.5 на Устава, определящ времевите условия за избор и номинация на кандидатите за изборни длъжности.
 • Чл. 22, ал.5, т.1 на Устава, касаещ броя на избраните делегати за районните конференции.
 • Чл. 22, ал.6 на Устава, отнасящ се до статута на избраните представители.
 • Чл.8 от Правилника за избор на партийни органи при явно гласуване.
 • Отчетните доклади на Районните конференции имаха доста аморфен характер, без ярки политически акценти и не предизвикаха активна дискусия по актуалните теми. В докладите не присъстваха програмни идеи за разширяване влиянието на идеите на БСП сред обществеността. Нещо повече – стопяването на членската маса в БСП не създава необходимата тревога, която да налага приемането на конкретни решения и действия.
 1. Националният съвет възлага на Изпълнителното бюро на НС, на основание чл.35, ал.1, т.1 да насрочи повторно провеждане на отчетно-изборните конференции на районните организации на БСП в районите Северен, Тракия, Централен и Южен.
 1. На основание чл.33, т.23 и чл.13, ал.3, във връзка с изискванията залегнали в чл.11, т.1, т.4 и т.6, както и в чл.9, ал.1 Националният съвет прилага мярката, предвидена в чл.12, ал.4, т.5 от Устава по отношение на Георги Тодоров Гергов.

Обосновка.

 • Участието на Георги Тодоров Гергов в политическия живот е мотивирано единствено от стремежът му винаги да има властово влияние в личен интерес. Този извод се налага на база взаимотношенията му през годините с управленията на СДС, ДПС, НДСВ и най-вече на ГЕРБ.
 • С поведението и дейността си в обществото Георги Тодоров Гергов е давал и дава непрекъснато доказателства за изповядване на ценности, които нямат нищо общо с идейната и морална платформа на БСП.
 • „Не е тайна, че съм привърженик на СДС. БСП е нещо, което е приключило“ . Автор на това прозрение е Георги Тодоров Гергов в интервю пред в-к Марица“ от 19.10.2000 година. Тази изповед еднозначно доказва неговата политическа метаморфоза, която е несъвместима с нормата по чл.9, ал.1 на Устава.
 • В редица публични изказвания Георги Тодоров Гергов окончателно демаскира своята склонност за безпринципна колаборация с ГЕРБ и лична лоялност към Бойко Борисов, с което пряко нарушава нормите по чл.6, ал.3, 4 и 5.
 • Като фунционер на ръководни нива в БСП Георги Тодоров Гергов многократно е нарушавал основни принципи, заложени в чл.5, ал.2 и 3, както и задължения, произтичащи от изискванията на чл.11, т.1, 4 и 6 на Устава.
 • Цялата дейност и присъствие на Георги Тодоров Гергов като член на БСП са пряко доказателство за неговия няколкогодишен стремеж да се овладеят местни и национално ръководства и да се превърне БСП в безидейна патерица на ГЕРБ, в средство за осъществяване на лични властови и икономически интереси. Сделката, сключена между него и ГЕРБ по така наречената „Дупка“ във Варна е поредното доказателство за топлите връзки на Георги Гергов с представители на ГЕРБ на всякакви нива. Подаръкът от 43 мил. лева е само част от цената, която ГЕРБ плати /и плаща/ за разбиването на БСП в Пловдив и областта.

Настоящето предложение/искане е израз на масова подкрепа от страна на редовите членове на Градската организация на БСП–Пловдив.

Подобни статии

Още в катергорията