КЕВР: Средното намаление на цената на природния газ от 5 август до 31 март е 24 процента

Пламен Младеновски допълни, че в по-студените месеци потреблението на природен газ е било по-високо, което е повишило и цената

Средното намаление на цената на природния газ от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. е 24 процента, каза директорът на Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиран /КЕВР/ Пламен Младеновски на днешното заседание на парламентарната Комисията по енергетика, на което бяха изслушани представители на енергийния регулатор и „Булгаргаз“ ЕАД относно намалението на цените на природния газ, възстановяване на надвзетите суми и присъединяването на клиенти към газоразпределителните мрежи.

Пламен Младеновски допълни, че в по-студените месеци потреблението на природен газ е било по-високо, което е повишило и цената. Той посочи, че в месеците ноември, декември и януари намалението на цената на природния газ е било с около 10-15 процента, докато за по-топлите месеци е около 35 процента.

„Топлофикация София“ е най-големият потребител на природен газ в сравнение с останалите топлофикационни дружества в страната. Това е рефлектирало и върху възстановените суми на дружествата, добави Младеновски.

Среднопретегленото намаление на цената на топлинната енергия за всички топлофикационни дружества в страната е около 10 процента, обяви Пламен Младеновски.

Източник: БТА

Подобни статии

Васил Велев: Компенсацията за по-скъпия ток е недостатъчна

Компенсацията от 50 лв. за мегаватчас, с която държавата планира да...

Още в катергорията