Одитният доклад за Спортния тотализатор разкрива куп нарушения

Ще обърне ли главният прокурор Иван Гешев внимание на доклада на Сметната палата и дейността на спортния министър Красен Кралев?

Сметната палата публикува Одитен доклад за извършен одит на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.

Одитният доклад е от 164 страници и надлежно дава да се разбере как „златната кокошка“ на Министерството на спорта, респективно на спортния министър Красен Кралев, е пред реална заплаха от фалит.

Сайтът „Афера“ припомня по този повод как „детската мечта“ на Красен Кралев е била да владее „Тотото“.

Одитният доклад разкрива негативите от управлението на спортния министър на ГЕРБ Красен Кралев. Купища нарушения, нередности, неспазени правила при управлението на Спортния тотализатор, абсолютна липса на ефективност, тотално некадърен мениджмънт, както недопустимо бездействие на Министерството на спорта и на министъра.

Докладът на Сметната палата завършва с много препоръки, които трябва да изпълни Красен Кралев, както и изпълнителният директор на Спортния тотализатор.

„Действащата през одитирания период нормативна и стратегическа рамка не осигурява в достатъчна степен ефективното и ефикасно набиране на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, и за спортна инфраструктура в държавните и общинските училища“, се посочва в доклада на одиторите.

Кралев дори не си е направил труда да създаде наредба и според доклада липсата на наредба на Кралев и Спортния тотализатор не кореспондира с една от основните цели на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018 – 2020 г.

„Неизползването през одитирания период на нормативно регламентираната в ЗХ възможност за подобряване на условията за спортуване и физическа активност на учениците от една страна не осигурява условия за максимизиране на резултатите (ефектите) от използването на средствата, осигурени от ДП БСТ“, е констатирано в доклада.

И още: „Идентифицираните пропуски в правната рамка и слабостите при нейното прилагане влияят неблагоприятно на пазарните позиции на предприятието, респективно на възможностите му за ефективно и ефикасно осигуряване на средства за развитие на спорта, а в по-широк контекст и за култура, здравеопазване, образование и социално дело“.

Стратегическите цели на предприятието не се изпълняват, има индикации за неикономично и неефикасно разходване на публични средства, системата за заплащане на труда на касиерите в пунктовете е „неприложима в предприятието“, а дейностите по организиране на хазартните игри „не са достатъчно ефективни и ефикасни“.

Българският Спортен тотализатор е похарчил общо 1,830 млн. лева за дарения (376 400 лв.) и спонсорства (1 454 400 лв.) за 2017 и 2018 г. Парите са били „за сметка на разходите за издръжка на БСТ“. С основната част от тях са финансирани различни спортни мероприятия за младежи, организирани от общини и спортни клубове. Освен това са се давали пари на федерации, треньори и спортисти за високи постижения. Всички тези разходи са извършени „без предприятието да има финансова възможност за това, което не кореспондира с принципа за икономичност при разходването на публични средства“.

Освен всичко друго, БСТ е предоставил 5 автомобила за безвъзмездно ползване на министерство на младежта и спорта, което „не защитава в достатъчна степен интересите на предприятието и не е ефективно, предвид неговите мисия и цели“.

Изпълнителен директор на Спортния тотализатор е Дамян Дамянов към времето на проверката на Сметната палата.

Затлаченият Спортен тотализатор е доведен до крушение от този директор. Той обаче очевидно е на сърцето на Красен Кралев и Кралев го прави на всичкото отгоре и консултант на новия Управителен съвет на Спортния тотализатор, който бе спретнат в края на февруари 2020, пише „Афера“.

За петгодишен период от 2014 г. до 2018 г. Спортния Тотализатор непрекъснато отчита загуба, която е нараснала около 3 пъти – от 3.6 млн. лв. през 2014 г. на 10.2 млн. лв. през 2018 г.

През 2017 и 2018 година, според доклада на Сметната палата, от преведените отчисления от Спортния тотализатор към Министерството на спорта нито един лев не е бил преведен за физкултурни салони в училищата, както е по закон.

Според доклада повече от половината училища в страната не могат да провеждат нормално часове по физическо възпитание, защото липсват съоръжения.