Актуализация на Закона за ДДС вече e безспорно належаща

Най-четени

Бургaзлия улови и върна обратно в морето рядко срещана риба – морска лястовица (ВИДЕО)

"Oт рaждaнeтo дo cмърттa cи тaзи рибa избирa eдин пaртньoр, мoнoгaмнa и мнoгo прeдaнa. Aкo eднaтa умрe, умирa и другaтa. Пoдoбни eкзeмпляри кaтo тaзи,...

Macкитe c клaпa зa издишвaнe изпуcкaт вcички вируcи в oкoлнaтa cрeдa

 Защитен е само този, който ги носи, не и хората около него Глaвният eкcпeрт oт Цeнтърa зa мoлeкулярнa диaгнocтикa към Рocпoтрeбнaдзoр Михaил Лeбeдeв рaзкри глaвния...

Протести заради закона за глобалната сигурност в редица френски градове

Oргaнизaтoри ca кoлeктив oт cиндикaти, журнaлиcти и прaвoзaщитни oргaнизaции Днec в рeдицa грaдoвe нa Фрaнция прoтичaт дeceтки прoтecти cрeщу рaзглeждaния в пaрлaмeнтa Зaкoн зa глoбaлнa...

Слави Трифонов в Топ 3 на изборите?

Кольо Колев е на мнение, че Трифонов ще бъде търсената фигура извън действащия политически елит, около която голяма част от обществото ще се обедини Социологът...

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС навършва пълнолетие!

Няма налично описание.

автор: проф. д-р Румен Брусарски (институт РЕГО)

Близо 18 години (от 01.01.2003 г.) едно число в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), дефинирано в номинална стойност, стои непокътнато – 50 000 лв. Това е прагът за задължителна регистрация по ЗДДС, регламентиран понастоящем в чл. 96, ал. 1 на закона – „Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.“[1]

От началото на новия век до днес изтече много вода в българската икономика (виж таблицата):

  • брутният вътрешен продукт на страната нарасна от 36 638 млн. лв. през 2003 г. на 126 769 млн. лв. през 2020 г.[2], т.е. с 246% (или близо три пъти и половина);
  • средната брутна месечна заплата за м. юни (например) се увеличи от 273 лв. през 2003 г. на 1 355 лв. през 2020 г.[3], т.е. с 396,34% (почти пет пъти);
  • минималната месечна работна заплата нарасна от 110 лв. за 2003 г. до 610 лв, за 2020 г., т.е. с 454,55% (над пет пъти и половина);
  • инфлацията за периода юни 2003 г. – юни 2020 г. е 81,74%.[4]
   2003 г.

 

2020 г. Ръст (%)
Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 36 638 126 769 246,00
Средна брутна месечна заплата за м. юни (лв.) 273 1 355 396,34
Минимална месечна работна заплата (лв.) 110 610 454,55
Общ индекс на потребителските цени за м. юни, 1995 = 100 3 901,96 7 091,50 81,74
Праг за задължителна регистрация по ЗДДС (лв.) ≥ 50 000a) ≥ 50 000a) 0,00

 

В течение на изследвания период все повече и по-малки икономически субекти (търговци, лица, упражняващи свободна професия, лица, получаващи възнаграждения по извънтрудови правоотношения и др.) стигат / преминават нормативно установения праг и се регистрират по ЗДДС. Администрирането на ДДС обаче е доста скъпо удоволствие (особено за най-малките). Поради това много представители на дребния бизнес внимават и (чрез укриване на обороти и други прийоми) стоят далеч от опасната зона – „облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец“. Повечето успяват!? Така страда не само системата на ДДС, но и подоходното облагане (данъци върху доходите на физическите лица и корпоративен подоходен данък). Кому е нужно това?

Идеята на прага за задължителна регистрация е да рационализира (поевтини) администрирането на ДДС в икономиката. Голяма част от дребните предприемачи добавят малко стойност към своите покупки и оперират на финалната фаза на търговския оборот (продават на крайни потребители). От друга страна, регистрацията по ЗДДС не е привилегия само за лицата с облагаем оборот 50 000 лв. или повече през последните 12 последователни месеца. Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация има право да се регистрира по ЗДДС (по избор) ако това кореспондира с неговия икономически интерес.

Адекватното осъвременяване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС ще облекчи много малки и средни предприятия в България и ще намали разходите на Националната агенция за приходите. Фискът няма да загуби много.

Отговорните български политици и държавници следва да актуализират подобаващо (с коефициент 2 например) прагът за задължителна регистрация по ЗДДС! От това родната икономика само ще спечели.

Бележки:

  1. a) За период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.

[1] Закон за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 63 от 04.08.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.).

[2] Прогноза на Министерството на финансите (Бюджетът накратко: Бюджет 2020 и средносрочни перспективи за периода 2020 – 2022 г., Януари 2020 г., Информационен бюлетин, с. 4).

[3] Предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

[4] Общ индекс на потребителските цени, НСИ.

ИНСТИТУТ "РЕГО"

ОЩЕ В КАТЕГОРИЯТА

Последни новини

Бургaзлия улови и върна обратно в морето рядко срещана риба – морска лястовица (ВИДЕО)

"Oт рaждaнeтo дo cмърттa cи тaзи рибa избирa eдин пaртньoр, мoнoгaмнa и мнoгo прeдaнa. Aкo eднaтa умрe, умирa и другaтa. Пoдoбни eкзeмпляри кaтo тaзи,...

Macкитe c клaпa зa издишвaнe изпуcкaт вcички вируcи в oкoлнaтa cрeдa

 Защитен е само този, който ги носи, не и хората около него Глaвният eкcпeрт oт Цeнтърa зa мoлeкулярнa диaгнocтикa към Рocпoтрeбнaдзoр Михaил Лeбeдeв рaзкри глaвния...

Протести заради закона за глобалната сигурност в редица френски градове

Oргaнизaтoри ca кoлeктив oт cиндикaти, журнaлиcти и прaвoзaщитни oргaнизaции Днec в рeдицa грaдoвe нa Фрaнция прoтичaт дeceтки прoтecти cрeщу рaзглeждaния в пaрлaмeнтa Зaкoн зa глoбaлнa...

Слави Трифонов в Топ 3 на изборите?

Кольо Колев е на мнение, че Трифонов ще бъде търсената фигура извън действащия политически елит, около която голяма част от обществото ще се обедини Социологът...

Клoи Кaрдaшиян разгорещи мрежата само по ботуши

Нacкoрo тя oбяви пo aтрaктивeн нaчин пуcкaнeтo нa нeйнaтa мaркa oбувки Gооd Аmеriсаn shоеs, кaтo cпoдeли кaдри в Instаgrаm 36-гoдишнaтa риaлити звeздa Клoи Кaрдaшиян изглeждa...

Зодиите, на които най-често слагат рога

Aкo крaят нa връзкaтa ви e нacтъпил зaрaди изнeвярa, нe oбвинявaйтe caмo пaртньoрa cи. Cъc cигурнocт и двaмaтa имaтe винa зa тoвa, чe любoвтa...

Силно земетресение в Анталия

Cпoрeд oбceрвaтoриятa Кaндилли труcът e бил c мaгнитуд 5,4 пo Рихтeр Зeмeтрeceниe c мaгнитуд 5,2 пo Рихтeр рaзлюля рaйoнa нa турcкия грaд Aнтaлия нa брeгa...