Симеон Славчев: ГЕРБ и така наречените патриоти почти обезсмислиха машинното гласуване, за да се предизвика пълен хаос в целия изборен процес

Симеон Славчев: ГЕРБ и така наречените патриоти почти обезсмислиха машинното гласуване, за да се предизвика пълен хаос в целия изборен процес

ПП МИР предлага икономическият, социалният и политическият живот в България да се изградят наново, както и да се приеме Закон за социалното изравняване, подчерта лидерът на партията в интервю за BIG5.

– Г-н Славчев, партия МИР влезе много сериозно в обществения фокус през последните седмици, тъй като партията беше поканена и взе активно участие в консултациите при президента Румен Радев. Каква е Вашата оценка за провелите се консултации?

– Партия МИР е принципна и последователна в своите дейности и позиции още от самото си учредяване преди две години. Ще припомня, че точно преди една година МИР организира протест и палатков лагер пред сградата на Министерския съвет с искане Народното събрание, ЦИК и МС да спазят закона и незабавно да се предприемат действия за въвеждането на машинното гласуване и провеждането на следващите парламентарни избори чрез машинно гласуване. Нашият граждански и политическия натиск даде резултат и на 12-ти февруари Министерският съвет взе решение за провеждането на следващите избори чрез машинно гласуване. Това беше огромна победа на българското общество, която за съжаление беше помрачена с промяната на Изборния кодекс в 12 без 1. С тази промяна управляващите от ГЕРБ и така наречените патриоти почти обезсмислиха машинното гласуване, като паралелно с него вкараха гласуването с хартиени бюлетини. Смея да твърдя, че тази промяна беше направена, за да се предизвика пълен хаос в целия изборен процес и да се объркат и затруднят българските граждани.

Нашата активна позиция и най-вече битката, която партия МИР изнесе за въвеждането на машинното гласуване, беше и причината президентът Радев да ни покани на консултации. Държа да подчертая, че това не бяха консултации за датата на парламентарните избори, а за провеждане на честни и прозрачни избори, нещо, което ние от МИР обявихме за своя, а и за национална кауза. Консултациите при президента Радев бяха изключително ползотворни, тъй като те очертаха конкретни проблеми на изборния процес и най-вече бяха дадени конкретни техни решения.

Ще припомня, че по време на консултациите ПП МИР направи десет конкретни предложения за провеждането на честни и прозрачни избори. Сред бяха нашето искане да се организира видео наблюдение на целия изборен процес. Също така предложихме да бъде изпратена до имейлите или сървърите на всички партии, граждански и неправителствени организации, заявили желание за това, пълната информация, която постъпва от СИК към РИК, ОИК и „Информационно обслужване“. Така на практика всички участници в изборния процес ще получават в реално време пълната информация от изборните протоколи, което ще ограничи до минимум тяхното манипулиране впоследствие. По време на консултациите при президента Радев предложихме да се направи много широка Национална информационна и практическа кампания за това какво представлява машинното гласуване и как се гласува машинно. Целта на тази кампания и колкото се може повече граждани да гласуват машинно, за да се избегне порочната практика в превръщането на огромен брой недействителни бюлетини и сгрешени протоколи, т.е. подмяната на вота на българските граждани.

Обърнахме също така внимание на един изключително важен проблем, за който нито една партия не говори и не постави. Става въпрос за начина, по който ЦИК избира и възлага на „Информационно обслужване“ АД обработването и обобщаването на данните от гласуването. Смеем да твърдим, че това става абсолютно незаконно, а разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс са противоконституционни и нарушават обществения интерес.

– Какво отличава партия МИР от останалите партии в България?

– На първо място това, че МИР е единствената партия, която прие и спазва свои Етични правила и норми, които са в основата на православната етика и това не е случайно. Православната вяра е тази, която е съхранила българския народ и държава през вековете. На следващо място ПП МИР предлага смяна на сега действащия модел в България, известен като „План на Ран–Ът“ с проверения  и действащ  немски модел за социално-пазарно стопанство с регулиращата макро-икономическа роля на държавата. Този план е известен като „Плана на проф. Лудвиг Ерхард“ и е направил чудо, вдигайки икономически, социално и индустриално Германия на крака след нейния крах по време и след Втората световна война. На практика партия МИР предлага социално-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Всъщност самата идеология на партия МИР коренно я различава от всички останали политически партии. Идеологията на ПП МИР е идеологията на свободата и справедливостта, интелектуално обезпечаваща изграждането на такова общество, в което тези две висши ценности са реално гарантирани за всеки български гражданин. Успоредно с това партия МИР предлага нов патриотизъм. Нашето разбиране за патриотизъм е всеки да работи възможно най-добре на своето място и всеки да може да получи най-високи доходи на това работно място, независимо къде работи.

– Защо предлагате социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество?

– Днес България страда от повсеместна корупция, а българското общество се раздира от разпределителни конфликти. Милиони българи страдат от немотия. В същото време нашата пазарна икономика не работи на пълен капацитет. Само обединен и мобилизиран народ, готов за битка за бъдещето си, може да спре деградацията и да изведе България на пътя на развитието. От партия МИР считаме, че само балансираното и едновременно действие на структуроопределящите принципи за свобода и справедливост в едно общество могат да решат този въпрос. Това може да се постигнем чрез промени в Конституцията и законите, чрез нова управленска структура, чрез издигане ролята на етиката в отношенията, както и чрез въвеждането на социално-пазарен стопански ред. Неговата същност се състои от съединяване на принципа на свобода на пазарите с принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото.

Предлагаме социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество, защото е доказана практика, която е единствената адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. В тази връзка предлагаме да се подготвят и подложат на широко обществено обсъждане промени в Конституцията и законодателството, регламентиращи дейностите по прилагане принципите на социално-пазарното стопанство в България. Предлагаме икономическият, социалният и политическият живот в България да се изградят наново, както и да се приеме Закон за социалното изравняване.

На практика ПП МИР иска да приложи в България „Плана на проф. Лудвиг Ерхард“, който измъкна Германия от краха и я превърна в една от най-силните работещи икономики в света и в силна социална държава. Най-общо казано концепцията е всеки работлив българин да бъде благосъстоятелен, т.е. достойно съществуване на всеки. Чрез тази концепция ще можем да съхраним и традиционните български ценности. Едно от основните неща, за които ПП МИР ще се бори, е да се създаде Министерство на семейството. Тоест държавата да се грижи за младите българска семейства и с нейна подкрепа да бъдат изградени домове за младите български семейства. Целта е чрез държавна програма на държавни и общински терени да бъдат изградени домове с двор, в които да живеят младите български семейства. Така от една страна те ще бъдат стимулирани да останат да живеят и работят в България и от друга страна ще имат възможността да отглеждат своите деца в спокойна, екологична и чиста среда. Това ще бъде дом за поколение и ще бъде различна от досегашната жилищна политика и изграждането на огромни жилищни комплекси, където няма достатъчно зелени площи и пространства за децата. Чрез новата жилищна политика децата ще могат да растат сред природата, а всяко домакинство ще има възможността в собствения си двор да се засее и отглежда био зеленчуци и плодове за собствена консумация.

Всички тези наши предложения всъщност са в основата на един нов и морален вариант на социално-пазарно стопанство, който ще създаде истинска средна класа в България. Така няма да има социални напрежения, протести, войни, ще има свобода и справедливост и баланс между тях.

Визитка:

Симеон Славчев е роден на 14 юни 1978 г. в град Варна. Средното си образование завършва в 34-то СОУ „Стою Шишков“ в гр. София с профил история, литература и философия. Висшето си образование завършва в Технически университет – София и е инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт“. Завършил е „Академия за социална политика“ на Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализирал е „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет. Има над 15 години управленски опит, като мениджър и управител на фирми и ръководител на проекти.

През 2015 г. е избран за общински съветник в Столичен общински съвет и в мандат 2015-2019 г. е съпредседател на „Политическа група 5“ и член на председателския съвет на Столичния общински съвет. Като зам.-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и член на постоянната комисия по транспорт и туризъм в предишния ОбС, Славчев предлага, работи и успява да премахне незаконния автобусен паркинг пред храм-паметника „Св. Ал. Невски“. Като общински съветник води битка срещу изграждането на завода за изгаряне на отпадъци в центъра на София. Успява да обедини около каузата срещу завода за изгаряне 15 общински съветници от различни политически групи в Столичния общински съвет с които внася предложение за провеждане на местен референдум. Един от най-активните общински съветници в София в периода 2015-2019 г.

На 10 ноември 2018 г. инициативен комитет от млади хора, учени, интелектуалци, преподаватели, общественици, културни дейци и българи в чужбина приема декларация и взема решение да учреди политическа партия МИР, като избра Симеон Славчев за неин председател. Симеон Славчев и партия МИР обявиха за своя и за Национална кауза провеждането на честни избори в България чрез машинно гласуване и успяха да се преборят за провеждането на предстоящите парламентарни избори чрез машинно гласуване. Като председател на партия МИР за кратко време успява да превърне партията в една от най-активните извънпарламентарни партии.

Източник: BIG5.bg