Цвета К. не пусна Сидеров да внесе решение за одит на „Информационно обслужване“

Цензура за Волен Сидеров в Народното събрание

АТАКА внесе в Народното събрание искане за одит на „Информационно обслужване” АД. Ако мнозинството на Борисов, Симеонов и Каракачанов приемат решението на националистите, то тогава Сметната палата ще бъде задължена да извърши ревизията на Инфо обслужване.

В документа се посочва, че одитът трябва да бъде извършен в срок от един месец от приемането на решението и да обхваща периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2020 г. включително. След това Сметната палата да изготви и внесе в Народното събрание доклад за резултатите от одита.

От АТАКА мотивират искането си с това, че с промяна в Изборния кодекс Инфо обслужване е определено като единственото възможно дружество за електронна обработка на изборните резултати. Така „Информационно обслужване“ АД е де факто крайният преброител на изборните резултати.

За да бъде избегната циничната постановка, че не гласуващите определят резултатите от изборите, а този който брои гласовете, съвременните демократични стандарти изискват най-високо ниво на отчетност и прозрачност на онези участници в изборния процес, които могат да окажат решаващо влияние върху изборния резултат, какъвто в момента се явява Инфо обслужване.

Същевременно налице са множество данни за непрозрачност в дейността на дружеството, а също и сериозни съмнения и опасения относно продължаващи вече много години политически назначения в състава на Съвета на директорите. Последният състав е назначен в края на 2019 г. с мандат от 5 години. Въпреки това в края на 2020 г. е започната процедура по назначаване на нови членове на Съвета на директорите, която в момента още не е приключила. Така има създадена ситуация, при която ръководството на „Информационно обслужване“ АД може да бъде подменено в хода на изборния процес, което е крайно лоша практика и хвърля съмнение върху дейността на основния преброител на изборните резултати.

За да бъде гарантирана прозрачност и отчетност по всички въпроси, свързани с провеждането на предстоящите избори, трябва да бъде проверен абсолютно всеки аспект от дейността на „Информационно обслужване“ АД. Извършването на всички възможни проверки ще гарантира сигурност на гражданите, че изборите ще бъдат честни и свободни.

Председателят на парламента Цвета Караянчева обаче цензурира Сидеров като не го допусна в сградата на НС, за да представи предложението на АТАКА пред медиите.

––––

Видео с изказването на Сидеров в линка: https://dox.abv.bg/download?id=92d24866c6#