Ананиев подпука партиите длъжници от черния списък на Слави Трифонов

Министърът на финансите Кирил Ананиев е изпратил писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да предприеме действия по събиране на невърнатите в срок надвзети субсидии от партиите. Това става ясно от съобщение на Министерство на финансите.

До възстановяването на партийните субсидии се стигна след скандал от лятото на 2019 година. Тогава справка на Министерството на финансите, изготвена по искане на “Шоуто на Слави”, показа, че през 2018 г. политическите сили са вземали от бюджета по 13,23 лв. вместо определените по закон 11 лв.

Оказа се, че им се преразпределят гласове от участниците във вота, които не са прескочили бариерата за парламента, а дори и недействителните гласове.

Тогавашният финансов министър Владислав Горанов оправда грешката със законови несъвършенства. Правителството пък предложи и прокара законопроект, с който всички надвзети в периода от 26 май 2016 г. до 30 април 2019 г. пари да бъдат върнати на държавата. Срокът за това изтече на 31 януари.

Ето цялото съобщение на финансовото ведомство:

Министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на съответните действия за събиране на дължимите средства от политически партии на основание § 5, ал. 7 във връзка с ал. 5 и ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., бр. 104 от 2020 г.).

В изпълнение на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 25.06.2019 г. Закон за изменение на Закона за политическите партии Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, възлизаха в общ размер на 14 463 706 лева.

Доброволно възстановените средства от политическите партии до посочения в закона срок 31 януари 2021 г. са в размер на 8 348 824 лв., а възстановените към 31 декември 2020 г. суми за сметка на субсидията са в размер на 5 902 887 лева.

Към 1 февруари 2021 г. (първият следващ присъствен ден след 31 януари 2021 г.) не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от следните политически партии:

ПП АТАКА – 30 859 лв.
ПП ДСБ (Партия „Демократи за силна България“) –  47 078 лв
ПП „Нова зора” – 11 689 лв.
ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ – 38 223 лв.
ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” – 22 784 лв.
ПП „Движение 21“ – 16 324 лв.
ПП „Глас народен“ – 15 539 лв.
ПП „Земеделски народен съюз“ (ЗНС) – 7 779 лв.
партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ – 4 544 лв.
ПП „Български земеделски народен съюз“ – 3 393 лв.
ПП „Европейска сигурност и интеграция“ – 3 016 лв.
ПП „ЕВРОРОМА“ – 3 016 лв.
ПП „Съюз на комунистите в България“ – 3 016 лв.
ПП „Средна европейска класа“ – 842 лв.
ПП „Български демократичен съюз „РАДИКАЛИ“ – 1 557 лв.
ПП „Съюз на свободните демократи“ – 1 557 лв.
ПП „Партия на българските жени“ – 779 лв.