На 1 март ВКС гледа регистрацията на партията на Васил Божков

За 01.03.2021 г. във ВКС е насрочено за разглеждане делото, образувано по протест срещу решението на СГС за регистриране на политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Във Върховния касационен съд бе образувано т. дело № 346/2021 г. по протест срещу решението на Софийския градски съд по ф. д. № 2/2021 г. за вписване на политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“ в публичния регистър на политическите партии.

Системата за случайно разпределение на делата определи състав на II търговско отделение да разгледа делото.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в зала № 16.