Fibank с атрактивни условия по жилищен кредит

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага атрактивни лихвени условия по ипотечен кредит, както и финансиране до 90% от пазарната стойност на избрания от клиента имот

Лихвата по предлагания жилищен кредит „Право на избор“ е от 2,71%, което е под отчетените от централната банка средни нива за пазара.

При одобрение за ипотечен кредит клиентите могат да се възползват и от предварително одобрен овърдрафт по дебитна карта в размер до 3 работни заплати, при 0% годишна лихва за първата година.

За искания за ипотечен кредит, подадени до 31 март 2021 г., Първа инвестиционна банка предоставя възможност на клиента да отсрочи плащането на първите до 3 месечни вноски по кредита. Може да бъде заявено отсрочване по главница и лихва или само по главница. Дължимата лихва за периода на отсрочване се разпределя пропорционално и се добавя към останалите месечни вноски до падежа на кредита. По този начин Fibank иска да даде допълнителна сигурност на клиентите, че дори и изпаднали в неприятна ситуация, банката ще бъде техен верен партньор, на който могат да разчитат.

Кредитът може да бъде усвоен, както в лева, така и в евро, като клиентът сам посочва валутата, която желае. С „Право на избор“ клиентите на ПИБ могат да използват кредита не само за закупуване на недвижим имот, но и също така за ремонт и довършителни работи, рефинансиране на кредитни задължения или текущи нужди.

Освен атрактивните параметри по жилищния кредит от Fibank предлагат и възможност за кандидатстване за предварително одобрение на база финансовите параметри на кредитоискателя. След одобрение Банката издава удостоверение за одобрен кредит със срок на валидност 3 месеца. По този начин потребителите знаят предварително финансовите възможности, с които разполагат, а това им помага в избора на най-подходящия за тях дом.

В предизвикателната обстановка, в която ни постави пандемията от коронавирус, много потребители се притесняват за своето здраве и са ограничили своите физически посещения в банките. Това обаче вече не е причина да бъде отложено такова важно решение като покупка на собствено жилище. Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага и услугата „Видео консултация“ за физически лица, които се интересуват от кредитен продукт на банката. Услугата предоставя допълнителен начин за комуникация с ПИБ, като е достъпна от понеделник до петък в диапазона от 09:00 до 17:00 ч. и е напълно безплатна. По този начин всеки може да получи повече информация и да получи бърз отговор на своите въпроси.