Гешев за писмото на Кьовеши: Не виждам проблем в това. Процедурата не е приключила

Европейският прокурор от България Теодора Георгиева официално е уточнила, че следователи и съдии могат да са делегирани прокурори

Прокурорската колегия взе решение да изпрати допълнителна информация на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши относно излъчените от България европейски делегирани прокурори.

Причината е писмо изпратено от европейската институция, в което се посочва, че е необходима допълнителна информация за седем от предложените десет делегирани прокурори.

„Не виждам проблем. Ние сме в хода на една неприключила процедура“, каза главният прокурор Иван Гешев по темата. По време на днешното заседание членовете на колегията обясниха, че избраните от тях кандидати за делегирани прокурори се избират от Европейската прокуратура.

И отбелязаха, че искането на допълнителна информация е част от процедурата по избор. Ако и тя не е достатъчна за взимане на решение за назначаване, работна група на европейската прокуратура ще има право да изиска още информация и да изслуша съответните кандидати. След това всички данни се предоставят на европейския главен прокурор.

„Нищо скрито-покрито няма в цялата тази процедура“, коментира Евгени Иванов, член на колегията. По думите на Калина Чапкънова, проведената процедура за избор е „напълно обективна и безпристрастна“.

Информацията, която колегията ще изпрати съдържа данни за нормативната рамка на съдебната система в България и статута на магистрата, както и още информация за работата на всеки един от кандидатите за европейски делегиран прокурор.

В отговора до Кьовеши, който е няколко десетки страници, Прокурорската колегия е поставила и въпроса дали съществуват някакви други нормативни изисквания, извън регламента за избор на европейски делегирани прокурори и водената кореспонденцията по темата, които да не са известни на колегията.

Освен допълнителна информация, в отговора си до Лаура Кьовеши, Прокурорската колегия ще включи и становище на трима следователи, предложени за европейски делегирани прокурори.

В него те посочват, че е дискриминационно предварителното мнение как следователите не могат да бъдат делегирани прокурори или че трудно биха изпълнявали задълженията си. Те също така са поискали за тях да не бъде предоставяна допълнителна информация, с което колегията се е съобразила частично.

След Гешев, думата взе Огнян Дамянов, който докладва, че във ВСС е получено писмо, съгласно което европейският главен прокурор иска допълнителна информация за седем от излъчените делегирани прокурори и дебело подчерта, че е необходимо да се спре с инсинуациите, че става дума за „връщане на кандидати“.

Евгени Иванов от своя страна изрази изненада от факта, че от кабинета на Кьовеши в Люксембург се иска информация за част от българските кандидати, преди реално ръководството на новия европейски орган изобщо да се е запознало с пълния обем на изпратената от България информация относно излъчените магистрати.

Има известно напрежение около тази точка. Разписаната процедура за избор на европейски делегирани прокурори е ясна. Абстрахирам се от журналистическите интерпретации, че те са върнати – няма нищо такова – просто се иска информация, каквато стъпка е предвидена в самите правила за избор на Европейската прокуратура. На мен ми прави впечатление обаче, че писмото на ЕП идва преди да са получени от тях всички материали във връзка с процедурата. Само протоколите от заседанията на Прокурорската колегия са около 400 страници. В материалите има и допълнителна информация за кандидатите, както и аудиозаписи на проведената процедура. Нищо скрито-покрито няма в процедурата, затова за мен е малко странно цялото това напрежение и на какво се дължи това процедурно нетърпение на ЕП.

Надявам се това нетърпение да е плод на това, че се бърза да започне работа ЕП, а не на нещо друго. Ние направихме всичко възможно да приключим процедурата бързо и качествено. За себе си – аз и повторно бих гласувал по същия начин, ако трябва да мина отново през процедурата. След случилото се обаче, дори да имаше възможност за повторна процедура, ми е трудно да си представя как можещите, знаещи и читави колеги щяха да се мотивират да участват“, посочи Иванов и отново подчерта, че Прокурорската колегия е направила всичко възможно да проведе безупречно процедурата за подбор.

Гергана Мутафова се съгласи с казаното от Иванов. „Няма да правя излишни декларации, но аз също споделям това, че при обстоятелства, при които се наложи повторно да гласувам – моят вот отново ще е такъв.

При една достатъчно дълга процедура за събиране на документи – ние получихме първоначално 35 кандидати. Ние изцяло се съобразихме с предварително обявената ни процедура и с правилата, които самите ние приехме. Ако погледнем назад към изискванията към кандидатите, то ще видим, че абсолютно всички излъчени отговарят на тези критерии. Оттам нататък ние не участваме в завършека на процедурата. Имаше много неверни интерпретации от някои медии какво касае писмото, включително имена на колеги, че не са одобрени, като че ли са втора ръка магистрати. Съжалявам за това! Колегите не заслужават това отношение към професионалната им кариера. Да, ние дължим изказване по темата – най-малкото на колегите, които са засегнати“, посочи Мутафова.

Калина Чапкънова също посочи, че стои на позицията си, че процедурата е проведена напълно обективно и безпристрастно. И изложи общите рамки, в които се съдържа информацията, която ще се представи на ЕП. Тя вече е подготвена от кадровиците и предстои да бъде изпратена в най-кратък срок.

„Искам да напомня на всички, че информацията, която разменяме с ЕП, се движи чрез Министерството на правосъдието и МВнР. Предвид това, че в допълнителната информация, която сме подготвили да изпратим, има конфиденциална информация и поради това ние не можем да огласим автентичния текст. Но можем все пак да огласим общите принципни положения. Удачно е да съобщим, че първо – информацията, която ние ще предоставим напълно съответства на зададената рамка от самата ЕП. Второ – информацията, която предоставяме съдържа обективни факти. Това е информация, която касае нормативната база, която регламентира самото провеждане на процедурата за избор на европейски делегирани прокурори и общата нормативна рамка на структурата на съдебната власт, като сме акцентирали и на статута на магистрата у нас. В нашия отговор се съдържа и много лична информация, която касае именно работата на всеки един от колегите. Мислим, че именно през работата можем да представим визитката на всеки от колегите. Именно поради наличието на тази лична информация ние няма да обявим целия текст на нашия отговор към момента, докато процедурата не е официално завършена“, посочи Чапкънова.

Огнян Дамянов отново се включи, за да направи и друго важно уточнение, което на практика напълно опровергава манипулациите на някои български медии и политически лица, че от ЕП са заявили, че следователи не могат да кандидатстват за такава длъжност. Всъщност, се оказа, че на 11 януари 2021 г. в имейл до административните ръководители на прокуратурите в цялата страна е била изпратена информация от българския прокурор в ЕП Теодора Георгиева, с която тя е разяснила процедурата по подбор на десет европейски делегирани прокурори, като изрично е поискала информацията да бъде предадена и на съдилищата, и на следствените отдели. Нашият представител в Люксембург Теодора Георгиева е уточнила, че в процедурата могат да се кандидатират всички действащи магистрати – съдии, прокурори и следователи, без изключения.

„В нашият отговор, който сме подготвили в обем от десетки страници, ние отговаряме на въпросите на г-жа Кьовеши, но освен това питаме – има ли някакви други нормативни изисквания за нашите представители в ЕП, които на нас не са ни известни“, коментира Дамянов. Той предложи и в Люксембург да бъде изпратено и общо становище на тримата избрани следователи от Прокурорската колегия, в което те изразяват мнение, че предварителното определение, че следователи не могат да бъдат делегирани прокурори, е дискриминационно. Следователите освен това са отказали за тях да бъде изпращана допълнителна информация в кабинета на Кьовеши, тъй като те са заявили, че са показали всичките си качества още при самото представяне.

Главният прокурор предложи в ЕП да бъде изпратен освен това и запис, както и протоколът от настоящото обсъждане по въпроса в Прокурорската колегия.

„Аз не виждам някакъв сериозен проблем, не виждам изобщо някакъв проблем. Както всички в България, надявам се, най-после разбраха, сме в хода на една неприключила процедура. След финализирането от страна на ЕП, всеки един от нас или цялата Колегия може да даде изявления, съобразявайки официалното изявление на ЕП, което също потвърждава, че процедурата не е приключила. В крайна сметка в хода на подобни процедури е нормално да има въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Добрият европейски подход, който ние спазваме заедно с колегите, в един партньорски разговор, в едни консултации, ако има някакви въпроси, които трябва да бъдат обсъдени – това да бъде направено“, коментира на финала Гешев.

Кадровиците накрая се съгласиха единодушно, че исканата от ЕП информация ще бъде изпратена, заедно със становището на тримата следователи и запис на проведената дискусия.

Източник: БТА, Правен свят