Най-после! Сградата ML Apartments получи aкт 16, въпреки спънките на Красен Кръстев!

Печално известният кикбоксьор направи всичко възможно сградата да не получи aкт 16, като укриваше aкт 15, необходим за получаването на заветното разрешение за ползване. Сега собствениците могат да спят спокойно – този път в домовете си

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е подписала aкт 16 на сградата Modern Living Apartments, която бе саботирана от управителя на фирмата-инвеститор Красен Кръстев, съобщиха ужилени собственици на апартаменти.

Печално известният кикбоксьор направи всичко възможно сградата да не получи aкт 16, като укриваше aкт 15, необходим за получаването на заветното разрешение за ползване. Сега собствениците могат да спят спокойно – този път в домовете си.

Управителят на дружеството Си Би Глобал Инвестмънт Красен Кръстев, както и жена му Грета Кръстева, са инвеститор в сградата и правеха всичко възможно да манипулира собствениците, като си съчиняваха всякакви истории.

Всъщност от управляваната от Кръстев фирма са били източени всички активи на стойност над 2 млн. евро, между които 2 апартамента, 5 гаража и голям парцел, които са пренасочени към фирмата на жена му Грета.

След като отказаха да заплатят на подизпълнители за работата им, те създадоха пречки за искане на приемателна комисия и издаване на aкт 16 за сградата.

Неговата некомпетентност и злонамерени действия втрещиха собствениците, които излязоха с отворено писмо до медиите с молба прокуратурата най-накрая да го разследва. Това вече е факт, като се очаква скоро да има и конкретни резултати от тези проверки.