Чуждите инвестиции намаляха с 57%

Реинвестираната на печалба в дружествата с чуждестранно участие е положителна и възлиза на 75,9 млн. евро

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари–февруари 2021 г., са в размер на 98,6 млн. евро, като намаляват със 130,2 млн. евро (-56,9%) спрямо същия период на миналата година, когато са били 228,8 млн. евро. Само през февруари 2021 г. преките чужди инвестиции възлизат на 64,7 млн. евро, при 120,4 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на минус 14,1 млн. евро за периода януари–февруари 2021 г. Това показва, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капитали. Въпреки че е отрицателен, привлеченият дялов капитал е по-голям със 139,9 млн. евро спрямо същия период на миналата година, който беше отрицателен в размер на минус 154 млн. евро.

Нетните преки инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0,2 млн. евро, при положителни вложения от 0,2 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната на печалба в дружествата с чуждестранно участие е положителна и възлиза на 75,9 млн. евро, при положителна стойност от 280,6 млн. евро за периода януари–февруари 2020 г.

Нетните промени в задълженията между дружествата с чуждестранно участие и техните компании майки в чужбина по финансови, облигационни и търговски кредити са положителни и възлизат на 36,8 млн. евро, при положителна стойност от 102,3 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари–февруари 2021 г. са от Нидерландия (30,8 млн. евро), Германия (16,4 млн. евро) и Обединеното кралство (11,1 млн. евро).

По предварителни данни нетните преките инвестиции на български фирми в чужбина за януари и февруари 2021 г. възлизат на 9,9 млн. евро, при 25,7 млн. евро година по-рано. Само през февруари 2021 г. нетните вложения в чужбина възлизат на 8,3 млн. евро, при 14,1 млн. евро година по-рано.

Източник: “Труд

Подобни статии

АОРБ с важна позиция по ключова за България тема

Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за последното...

Още в катергорията

АОРБ с важна позиция по ключова за България тема

Настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница...

Днес е последният срок за подаване на данъчна декларация

Днес е последният срок, в който трябва да декларираме...

Държавният дълг нарасна с 5,66 млрд. лв.

Само за месец дългът нараства с 273 млн. лв....