“Единни за промяна” блокират Петрохан и Е-79 до отмяна на решението на министъра на екологията

„Настояваме министърът на МОСВ да отмени незаконосъобразното си решението за спиране на процедурата за оценка на въздействие  върху околната среда на прединвестиционното проучване на трасето за тунел под Петрохан.

Очакваме това да стане до 15 юни. В противен случай ще се срещне с нас, гражданите на Северозападна България, на масови протести, които започват на 19 юни. И те, протестите, няма да спрат”. Това обяви на пресконференция лидерът на „Единни за промяна” Росица Кирова. Тя поясни, че протестите ще бъдат съсредоточени на три места – на изхода на Видин, при Монтана и при прохода Петрохан, където протестиращите ще разпънат палатков лагер. За неограничено време.

Пред медиите Росица Кирова изрази съмнение, че за това неправомерно решение министърът се е запознал с цялата документация  по процедурата.

„Или не е имал желание да я прочете или изобщо това, което се случва във Видин, в Монтана, в Берковица, в Лом… изобщо в целия Северозапад, не е приоритет и не е от значение за него. Смятам, че отминаха времената, когато някой по формални причини може да си позволи да зачеркне развитието на цял един регион. Отминаха времената, защото ние, като гражданско общество, показахме, че така не може. И го показахме още през 2018та”, каза г-жа Кирова.

На пресконференцкята на „Единни за промяна“ Росица Кирова обясни, че министърът е прекратил процедурата по ОВОС единствено само с мотива, че инвестиционното намерение е в противоречие с режима, въведен с Плана за управление на защитена зона „Берковица”, без да се отчита, че съществуващия път също преминава през тази зона. Посоченият План за управление не е базиран на реално съществуващи местообитания на птиците, а е направен по предположения за съществуващи такива места. Не е взето под внимание и, че съгласно Закона за опазване на земеделските земи, чл. 17а, ал. 1, т. 1 промяна на предназначението се допуска за изцраждане на инфраструктурни обекти. Както и, че като общ административен акт ПУ следва да е в съответствие със закона. Не е взето пред вид и че съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗУТ конкретно предназначение на имот се определя от подрбния устройствен план, а  за територията без план предназначението на поземлените имоти до влизане в сила на ПУП са определя от фактическото им ползване. Не личи в мотивите на министъра да е обследвал фактическото използване на имотите. Административния акт е издаден, без да се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая.

Подходено е несериозно, лекомислено и дори безотговорно, което е повече от обидно за жителите на Северозападна България.

По думите на събралите се граждани, подобни аргументи най-малкото са несериозни, но именно с тях се стопират процедурите по един изключително важен проект, идеята за чиято реализация е на повече от 100 години.

„Всички екологични проблеми са изключително важни за хората от Северозападна България, но едновременно с това, нашето оцеляване и съществуване също е важно. Действията на министъра противоречат и на Конституцията. Министърът не може да се позовава на документ, какъвто е въпросния План за управление като го поставя над действащи закони. И министърът трябва да знае това”, каза Росица Кирова.

„Умишлено или не, де факто, той е пренебрегнал закона, за да се позове на въведена от него забрана. Той като  министър на екологията би трябвало най-добре да прецени, че вкарването на пътния поток в тунел е в десетки пъти по-щадящо за околната среда от преминаване от подножието на планината, през билото й и спускането му надолу отново в подножието. Само по себе си това инвестиционно предложене ще подобри екологичния статус на защитените видове.

В пресконференцията се включиха членове и симпатизанти на гражданско обединение „Единни за промяна” от Видин, Берковица и Монтана и представители на ‘ Гражданската инициатива за магистрала до Видин и тунел под Петрохан“.

Пред журналистите д-р Емил Мушанов и Нели Александрова, едни от инициаторите и активно работещи за изграждането на магистрала до Видин и тунел под Петрохан, също призоваха служебният министър да отмени заповедта си и да се вслуша в исканията на гражданите от региона. „Проектът за тунел под Петрохан е изключително важен за развитието на Северозападна България – икономическо и социално”, заяви д-р Мушанов.

„При произнасяне и решения по инвестиционни предложения от национално и международно значение е небходим разумен подход и съответните компетентни органи следва да упражняват правата си разумно, добросъвестно и справедливо.

Очакваме отмяна на решението, очакваме никой повече да не се поставя над интересите на гражданите на Северозапада. Очакваме незабавно възлагане на ОВОС и довеждане на Инвестиционното предложение за трасето София – Монтана с тунел под Петрохан до реализация.

Както аз, така и членовете и симпатизантите на ГО „Единни за промяна“ ще бъдем непримирими към забавянето или отлагането на важните за региона ни инфраструктурни проекти. В това отношение цялата политическа класа на България са наши длъжници. И никой не е в състояние да ни приспи с общи фрази, небрежност, още повече с пренебрежително отношение.

На 19ти, в събота сме готови да ви го покажем“ добави организатора на протестите от 2018та, Росица Кирова.

Подобни статии

Съдът пусна листата на „Демократична България“ за Стара Загора

След като листата на "Демократична България" в Стара Загора не беше...

Още в катергорията