Калоян Паргов: Балканите имат нужда от сътрудничество и партньорство, от обединение

Народната дипломация може да бъде основа на едно такова обединение, смята лидерът на БСП – София

Балканите имат нужда от сътрудничество и партньорство, от обединение. Народната дипломация може да бъде основа на едно такова обединение. Федерация от неправителствени организации от различните балкански държави би било добро начало за постигането на немалко цели във всяка една сфера. Това заяви председателят на БСП – София Калоян Паргов по време на конференцията „Народната дипломация като фактор за развитие на диалога, разширяване на международните социално-икономически отношения, укрепване на сигурността и стабилизиране на мира на земята“ организирана от проф. д-р Захари Захариев в БАН. В нея взеха участие дипломати, политици, научни, културни и обществени дейци, анализатори и специалисти от България, Русия, Европа и Азия.

По думите на Паргов Балканска федерация от неправителствени организации би била добра мрежа и основа, включително и в контекста на Българо – руските отношения. „Това ще е основа, но не за натиск върху правителствата, а инструмент за решаване на проблеми и градене на мостове с оглед на запазване на мира, икономическото сътрудничество и просперитет в региона“, обясни той.

Лидерът на столичните социалисти смята, че има какво още да се желае в отношенията между България и Русия. „Трябват още усилия в полагането на основи на тази гражданска маса, която да участва активно в развитието на тези отношения от гледна точка на диалога във всякакъв аспект, не само политически“, заяви той.

„Народната дипломация и диалога между България и Русия е силно нарушен в наши дни, в контекста на това геополитическото противопоставяне със САЩ“, каза Паргов.

Според него срещата между президентите Джо Байдън и Владимир Путин ясно са очертали две перспективи. „Те, за съжаление, са взаимно изключващи се от гледна точка на представата за конструкцията на света, за нов световен ред и взаимоотношенията на различните играчите в него. Това няма как да се случи без хората. Говорим за много по-широко обществено мнение по отношение на тези глобални задачи и по този голям геополитически проблем. От една страна ние имаме глобализъм, превръщаме света в едно глобално село, размиване на граници, на традиции, на ред и порядки, установени и наложени с векове. От друга страна имаме идеята за суверенитета на отделните държави и тяхното равноправно отношение в международен план“, счита Паргов.

Той смята, че партньор и участник в целия този процес може и трябва да бъде гражданското общество. „Много ми се иска от руска страна да има по-засилено участие под формата на неправителствени организации, които успешно да вземат участие на всяко ниво – без значение дали е с конкретна цел, или в рамките на културата“, заяви още Калоян Паргов.

По думите му активната роля на руската държава в подпомагането на този процес е от изключителна важност за стимулирането на гражданското общество и на всички, които мислят в тази посока. „Активността на руската страна във формиране на народна дипломация и подпомагане на инициативата ще бъде важният инструмент за постигането на целите и задачите, свързани с засилване на диалога и сътрудничеството между България и Русия. Има много поводи това да се случи. На първо място това е културата“, добави лидерът на БСП – София.

„В противен случай други сили, други центрове на власт, които са доста по-активни, ще ни изпреварят в тази мисия, налагайки своя дневен ред и своето виждане за конструкцията на света“, смята Калоян Паргов.

Елка Теохарова