Министър Янев: Тревожно и унизително е да получаваме информация отвън за корупционни практики у нас

Санкциите на САЩ са сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната, посочи премиерът

„Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции, за целта трябва да предотвратим банковите транзакции към тези разследвани лица, за да не се блокират бизнеси и държавни дружества. Тази тема е особено значима и сензитивна както от гледна точка на потенциалните последтвия в политически и икономически план, така също и в социален аспект“, обяви днес министър-председателят Стефан Янев.

Тревожно и унизително е да получаваме информация отвън за корупционни практики у нас. Санкциите на САЩ са сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната. Това каза служебният министър-председател и председател на Съвета по сигурноста Стефан Янев по време на заседанието  на Съвета по сигурността, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

„Добре дошли на членовете на Съвета по сигурността. Откривам днешното заседание, за което медиите предварително сте уведомени. Темата е известна – „Актуални рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност. Анализ на институционалната ефективност в сектор „Сигурност“ и необходимост от по-адекватни мерки за нейното повишаване“.

В рамките на днешното заседание ще обсъдим елементи както от актуалния дневен ред на обществото, така и проблеми за функциониране системата за сигурност“, каза още Стефан Янев.

„По отношение на политическата стабилност в контекста на серизоната корупционна среда, която е факт от последните няколко дни. На 2 юни службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 3 български лица и 64 фирми. Това е сериозен сигнал, че корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата система на страната и че проблемите и последствията в това отношение вече излизат извън националните ни граници“, каза още служебният премиер.

Той определи като тревожна информацията отвън за наличие на сериозни корупционни практики, срещу които компетентните органи на държавната власт очевидно не са предприели нищо ефективно до момента.

„Тези органи са били до момента не просто неефективни и безполесни, но в обществото ни има съмнение, че се катализирали развитието на корупционната среда“, каза още Стефан Янев.

Необходима консолидация на националните усилия за изкореняване на корупцията – това няма как да се случи без сериозна промяна в работата на българското обвинение и на съдебната система, каза още премиерът.

„Корупционната среда в България не просто разрушава нашия международен авторитет, тя подкопава политическата ни система, устоите на нашата демокрация, като я прави нефункционална и неефективна. Трябва да бъдем наясно, че няма как да имаме стабилна политическа система, просперираща икономика, нито работеща социална система без да решим фундаменталните проблеми с корупцията. За тази цел е необходима консолидация на националните усилия за нейното изкореняване.

Това няма как да се случи без сериозна промяна в работата на българското обвинение, на българската съдебна система, на всички правоприлагащи органи, които са призвани да налагат закона и за които днес трудно може да се каже, че се справят с основните функции и задачи, както и с очакванията на българското общество за справедливост“, заяви още Стефан Янев.

По думите му политиката ни трябва да се основава на три основни стълба: благоденствие, сигурност и справедливост, които трябва да бъдат в основата за разбирането ни за държавност.

„В допълнение, за да се гарантира функционирането на държавата задължително трябва да се спазват и два принципа: всеки да спазва закона и всеки да си плаща данъците. В този смисъл основна задача на служебния кабинет е даде пример, че процесите в България може да се случват по правилен начин, така че да се върне надеждата за хората за по-добър живот“, допълни още служебният премиер.

„Позволете ми да кажа няколко думи относно актуалните събития от последните няколко дни. При липса на приложима нормативна уредба и на работещ парламент, който да приеме такава с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и други разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранни активи на Министерство на финансите на САЩ, правителството прие решение, с което се създава постоянна работна група. В тази работна група участие имат представители на МВР, Министерство на финассите, ДАНС и НАП със задача да изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите. Същевременно ДАНС и НАП имат задача да предприемат постоянни мерки за установяване степента на свързаност на лица с лицата от списъка и да предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност или изключване от списъка в случай, че тази свързаност е прекратена“, обясни премиерът.

По думите му това цели да се намалят рисковете за страната в политически и международен план, както и за българската икономика от тези санкции.

„Трябва да предпазим държавните дружества от налагането на финансови санкции, за целта трябва да предотвратим банковите транзакции към тези разследвани лица, за да не се блокират бизнеси и държавни дружества. Тази тема е особено значима и сензитивна както от гледна точка на потенциалните последтвия в политически и икономически план, така също и в социален аспект“, каза още Стефан Янев.

„Казаното дотук е в пряка зависимост от необходимостта да се разработят правила за поведение на българските банки за ситуация, като тази в момента и в изпълнение на акона за кредитните институции“, допълни още премиерът.

„В тази система и в сектор „Сигурност“ установяваме системни проблеми и дефицити. Вече споменах за някои от проблемите в структурите по отношение на спазването на принципа на политически наутралитет. В рамките на закритата част на заседанието с членовете на Съвета ще обсъдим в детайли този и други проблеми в системата за защита на националната сигурност. Сега ще обърна внимание на Съвета по сигурност и някои от констатираните проблеми в неговата дейност, която е регламентирана в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. На първо място този Съвет по закон трябва да провежда редовни и извънредни заседания, като редовните следва да бъдат не по-малко от едно заседание на три месеца. Те се свикват по решение на министър-председателя и този принцип не е бил спазван най-малкото през последните 2 години. Най-притеснително е неизпълнението на чл. 11, ал. 2 от същия закон. Съгласно разпоредбата на закона при осъществяане на дейноста си Съветът по сигурността се подпомага от секретариат. Такъв секретариат до момента не е създаден, което е сериозен пропуск. Тази структура е ключова по отношение на процеса на управление на кризи“, заяви още Стефан Янев.

По думите му процесът по управление на кризи се осъществява чрез Министерски съвет чрез Национална система за управление на кризи, а именно Секретариатът на Съветът по сигурността изпълнява функциите на Национален ситуационен център по управление на кризи.

„Сами разбирате какъв фундаментален проблем е липсата на Секретариат. На практика в ситуация на криза не можем да разчитаме на Национален ситуационен център, тъй като липсва Секретариат, на базата на който този център следвада се структурира и да функционира. От тази гледна точка на преден план излизат много въпроси, свързани с реалните цели и приоритети, които са реализирани посредством дейността на този Съвет за сигурност. Очевидно тези цели и приоритети не кореспондират с вменените му от закона основни задължения. Надяваме се скоро да имаме обобщен отчет за дейността на тази структура“, заяви още Стефан Янев.

„В момента няма изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава. В тази връзка се надявам следващият парламент да приеме съответната нормативна уредба, която да запълни този вакуум и да регламентира действията в подобни случаи така, че в максимална степен да бъде защитен обществения интерес. С няколко думи позволете ми да брифирам намеренията и задачите ни по отношение разглеждане състоянието на структурута от системата за сигурност в страната и необходимост за прилагане на по-ефективни механизми за тяхната координация и взаимодействие“, заяви още Стефан Янев.

Той завърши изказването си с призив за отговорност от страна на всички органи за държавна власт. „Намираме се в специфична политическа обстановка- Наред с пандемичната криза сме изправени пред предизвикателството да овладеем негативните последствия за икономиката, като създадем условия за добър бизнес климат? Трябва да направим всичко възможно така, че да изпълним основния си прироитет, да гарантираме честни, свободни и прозрачни избори. Имаме важната задача да върнем доверието в институциите“, каза още служебният министър-председател.

Снимка: БНТ

Подобни статии

Още в катергорията