Tрафик на органи и конфликти на интереси в здравеопазването

Cрeд пoлучилитe жизнeнoвaжни oргaни e и виcш чинoвник oт държaвнaтa aдминиcтрaция нa „Бoриcoв 3“, прeрeдил в лиcтaтa нa чaкaщитe трaнcплaнтaция cлeд тeлeфoннo oбaждaнe oтвиcoкo

Разследване на Атанас Чобанов и Димитър Стоянов, BIRD.bg

Новият министър на здравеопазването Стойчо Кацаров разкри незаконни схеми с трафик на органи в Правителствена болница. Той потвърди и за далавери за нейното източване, разкрити от разследващи журналисти. В същото време кадровите му решения не са безспорни. В борда на Александровска болница той назначи лице, което е с установен конфликт на интереси от КПКОНПИ.

Правителствената болница „Лозенец“ е действала като хъб за криминален трафик на органи от живи донори. Богати израелци, немци и японци са получавали бъбреци от мними роднини – млади момчета от Украйна и Молдова. При проверка на документите се установило, че са ползвани фалшиви самоличности. Всичко това е докладвано на службите, но те са си затворили очите.

Пак там е присаден черен дроб от трупен донор на висш чиновник от държавната администрация. Той се е прередил в листата на чакащите трансплантация след телефонно обаждане отвисоко. Височайшият пациент е имал само 14 точки спрямо 54 на първия от нуждаещите се в листата на Агенцията по трансплантациите, който е трябвало да бъде трансплантиран във ВМА.

Протежето на правителството на Борисов дори не е бил включен в първата селекция от трима души след като възниква донорската ситуация. Но след обаждането той е включен като четвърто име и прережда всички, за да бъде трансплантиран в Правителствена.

Всичко това разкри новият министър на здравеопазването Стойчо Кацаров през изминалата седмица. Но преди министърът да оповести тези шокиращи данни, БРРД публикува информацията, че прередилия се големец е Веселин Даков – главен секретар на Министерски съвет в правителството на Бойко Борисов. До момента няма официално потвърждение на тази информация заради медицинската тайна.

От болница „Лозенец“ излязоха със становище, което не обяснява как така черният дроб се е оказал у техния пациент, а не при трансплантационния екип на ВМА за пациента с най-много точки.

БРРД изпрати въпроси по реда на ЗДОИ до здравното министерство, за да изясни хронологията и евентуалните нарушения при избора на Даков за трансплантация. Оттам питат следното:

– на коя дата е констатирана конкретната донорска ситуация?
– в коя област на България е възникнала конкретната донорска ситуация?
– кой и на кого се е обадил, за да се случи пререждането на висшия държавен чиновник?
– кога точно се е случило това обаждане?
– кой е взел решението за пререждането на висшия държавен чиновник?
– използван ли е правителственият самолет, за да бъде доставен трупния донор или самия орган в болница „Лозенец“?
– на коя дата е осъществена трансплантацията?
– трансплантиран ли е към днешна дата пререденият пациент, очакващ орган, който е бил най-напред в листата с 54 точки, но е отпаднал след обаждането?

Издънки в Александровска

Новият директор на Александровска болница д-р. Атанас Атанасов е назначен няколко месеца по-рано от Жени Начева за прокурист на фалиралата Многопрофилна болница за активно лечение “Професор д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч. Той явно не е успял да я извади от затрудненото положение, но за сметка на това сега е натоварен с проблемите на Александровска.

Едновременно с Атанасов, министърът назначи за нов членове на Съвета на директорите в Александровска болница и Гергана Андреева – Сотирова. Последната беше спрягана като потенциален главен секретар на МЗ, но вероятно поради факта, че не е държавен служител, се размина с назначението.

Към днешна дата освен член на Съвета на директорите в Александровска болница Гергана Андреева – Сотирова е назначена и за директор дирекция „Човешки ресурси“, вероятно на 6 часов работен ден, ако законът е спазен. Малка но съществена подробност е, че тя е с констатация за конфликт на интереси от страна на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/.

Потърсена по телефона от БРРД, Гергана Андреева отказа да коментира тези факти.

Гергана Андреева – Сотирова започва кариерата си през 2015 г., когато е назначена, според запознати без провеждане на конкурс, на непълен работен ден като главен секретар на НЗОК от тогавашния Управител на НЗОК – д-р Глинка Комитов.

Тя заема тази длъжност без да бъде проведе конкурс и на непълно работно време до 2017 година. Тогава е освободена от този пост и договорът ѝ е прекратен, срещу обезщетение от 6 заплати. Тя е назначена в същия орган по назначаване само че в СЗОК. От протоколите по дело 6676 по описа за 2020 година на Административен съд София – град става ясно, че със заповед No 12/20.12.2017 г. на управителя на НЗОК Глинка Комитов възлага на Гергана Андреева – Сотирова, заместник-директор на СЗОК София – град, функциите на директор на звеното, считано от 20.12.2017 г. Впоследствие тя печели конкурса за директор на РЗОК София от 04. 07.2018 г. за срок от 4 години.

Да определиш заплатата на съпруга си

Но в ревизия на КПКОНПИ е констатирано, че Боян Сотиров Сотиров, който е съпруг на Гергана Андреева – Сотирова работи в ръководеното от нея звено на НЗОК. От КПКОНПИ обвиняват Сотирова за конфликт на интереси във връзка с дейност свързана с управлението на човешките ресурси и по-точно за определянето възнаграждението на съпруга ѝ, който работи като неин подчинен – „главен специалист“ в „Специализирана администрация, отдел „Дентална помощ“. Определена му е месечна заплата – 950 лв. От длъжностна му характеристика става ясно, че в преките задължения на Боян Сотиров са да изпълнява разпорежданията на директора на СЗОК и на заместник-директора на СЗОК или казано с други думи, на жена му и на заместниците ѝ.

Видно от предоставените пред съда формуляри за оценка на изпълнението на длъжността на Сотиров за 2017 г. и 2018 г., той е получил оценка „Изключително изпълнение“. И как би могло да е различно, все-пак той мъж на шефката! Сотирова декларира, че лицата, които са извършили оценяването на съпруга ѝ са все нейни подчинени.

Комисията приема, че в качеството си на директор на СЗОК Гергана Андреева е упражнявала правомощия по служба по отношения на своя съпруг и му е издала производствена характеристика. Според КПКОНПИ, в резултат на тези ѝ действия е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа за съпруга ѝ, в следствие на което той е получил увеличение на основната месечна заплата. Комисията налага на два пъти глоба в размер на 5000 лв. на Андреева – Сотирова, за осъществен конфликт на интереси и ѝ отнема в полза на държавата сума в размер на 236.34 лв. Тя жали в съда, но на първа инстанция съдията Галин Несторов, който иначе не се ползва с особено добра репутация, отхвърля жалбата на Гергана Андреева. Тя жали на по-горна инстанция и в момента се чака произнасяне в срок на Шесто Отделение на Върховният административен съд след заседание от 12 май.

Така въпреки наличието на потвърден на първа инстанция на акт за установяване на конфликт на интереси Гергана Андреева е назначена да управлява човешките ресурси като директор дирекция в МЗ и е в Съвета на директорите на Александровска болница.

Подобни статии

Установена е силна миризма на нефтопродукти в района на „Vera Su“

В района на заседналия кораб край Камен бряг "Vera Su" има опалесценция на...

Още в катергорията

Установена е силна миризма на нефтопродукти в района на „Vera Su“

В района на заседналия кораб край Камен бряг "Vera Su" има...

Списък на строителните фирми, получили аванси за над милиард лева

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати списък на...

Случаят „Миню Стайков” влезе в учебника на Европейския съд по правата на човека

Случаят „Миню Стайков“ влезе в ръководство-учебник на Европейския съд...