Горивата поскъпват заради нов евроакциз

Европейската енергетика ще трябва да се преобрази като през следващите 10 г. увеличи дела на зелената енергия до 40%

Допълнителни разходи за домакинствата ще донесе въвеждането на шиpoĸ пaĸeт oт мepĸи зa бopбa c глoбaлнoтo зaтoплянe на Европейския съюз. Традиционните горива ще поскъпнат заради промени в данъчното облагане и въвеждането на нов евроакциз, който ще се опита да ycĸopи пpeминaвaнeтo ĸъм eлeĸтpичecĸи пpeвoзни cpeдcтвa c нyлeви eмиcии. Ще бъде променен начинът за изчисляване на акцизите според степента на замърсяване от различните видове горива, пише в. „Монитор“.

Winbet – истинската тръпка от победата! (18+)

Енергията също ще става все по-скъпа заради готвените промени в търговията с емисии – пазарно базиран механизъм, който определя цена на всеки тон въглерод, емитиран от около 10 000 централи, промишлеността и транспорта.

След като през 2019 г. обяви, че ще прави зелен преход, а през юни узакони целите за постигането на въглеродната неутралност през 2050 г., през изминалата седмица.

Европейската комисия обяви пакет от 13 законодателни мерки чрез които той да се осъществи. Зеленият план на Европа предвижда намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и значително съкращаване на бензиновите и дизеловите автомобили. За постигането на тези цели до края на десетилетието ЕС ще отпусне 1,2 трилиона евро.

Сред идеите са намаляване на въглеродните квоти, на които замърсяващите производства имат право, и увеличаване на цената им, включване на авиацията и мореплаването в схемата за търговия с въглеродни емисии, разкриване на допълнителен въглероден пазар за емисиите от отоплението на сгради и от автомобилния транспорт, увеличаване на изискванията за използване на възобновяема енергия и за чистотата на двигателите на автомобилите, както и ускорено въвеждане на видове транспорт с ниски емисии.

Европейската комисия смята, че поставянето на цена на парниковите квоти успешно е намалило вредните емисии в атмосферата при производствата на енергия и енергоемките производства с 42.8%, затова се предлага разрешителните за производство на емисии да намалеят, а безплатните квоти постепенно да се премахнат.

Тъй като транспортът е единственият сектор, в който парниковите емисии продължават да се увеличават, се предлага да се създаде втори пазар за търговия с квоти за автомобилния транспорт и за отоплението на сградите, които произвеждат 40% от парниковите газове в ЕС.

Втората система за търговия с квоти ще започне да действа, след като бъде инвестирано в технологии за тяхното модернизиране и бъде създаден фонд за компенсиране на уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите на транспорта.

Едновременно с това Европейската комисия предлага да се намали броят на квотите за безплатни разрешителни за парникови емисии за сгради, автомобилен и вътрешен морски транспорт, селско стопанство, отпадъци и малки производства. Орязването на квотите ще става според БВП на глава от населението.

Предвижда се държавите да споделят отговорността за намаляване на въглерода в атмосферата, затова се поставя цел за използване на естествени консуматори, еквивалентни на 310 млн. тона въглероден двуокис емисии, до 2030 г. от ползването на земите, горите и в земеделието. ЕС трябва да се стреми да постигне климатична неутралност в земеползването, горското и селското стопанство до 2035 г., се казва още в предложението на Еврокомисията. То се отнася и до селскостопанските емисии от използването на торове и отглеждане на добитък.

Европейската енергетика ще трябва да се преобрази като през следващите 10 г. увеличи дела на зелената енергия до 40%, включвайки използване на възобновяема енергия в транспорта, отоплението и охлаждането, сградите и промишлеността. На националните власти ще бъде възложено да разработят схеми за подпомагане на биоенергията и да намаляват двойно по-бързо общото потребление на енергия, отколкото досега. От публичния сектор ще се изисква да обновява 3% от сградите си всяка година и да вземе мерки за намаляване на потреблението на енергия и разходите на данъкоплатците.

Предлага се за допълнително повишаване на стандартите за допустимост на парниковите емисии за леки и лекотоварни автомобили, които за новите модели трябва да намалят с 55% от 2030 г. и със 100% след 2035 г. спрямо нивата от 2021 г. В резултат на това всички нови автомобили, регистрирани от 2035 г. нататък, ще бъдат с нулеви емисии, се казва в предложението.

 

Подобни статии

Валентин Златев влезе в газовия бизнес за 10 години

Бизнесменът Валентин Златев вече е в бизнеса с природен газ официално....

Още в катергорията

Валентин Златев влезе в газовия бизнес за 10 години

Бизнесменът Валентин Златев вече е в бизнеса с природен...

„Еврохолд“: Няма скрит инвеститор зад сделката за „ЧЕЗ-България“

Това е най-голямата сделка в България през последните години...

Голяма промяна при трудовите книжки

Електронният документ съдържа същите данни, които и хартиената трудова...