Етичната комисия на СУ единодушна по казуса с Петър Илиев: Плагиатствал е!

Етичната комисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е установила единодушно плагиатство в книгата на главния асистент Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ и е уведомила за това ректора на университета, става известно от съобщение на сайта на висшето училище. Това е основание за дисциплинарно уволнение. Казусът ще бъде изпратен на Юридическия факултет, който ще трябва да формира втора комисия.

„Плагиатството е вид измама, поради което е смятано за тежко нарушение на научноизследователската етика, недопустимо като деяние и поведение на член на академичната общност“, заключва етичната комисия. В своето становище, те обръщат внимание и на факта, че след началото на проверката се появи второ издание на книгата с 80 страници по-малко.

„Комисията има основания да допусне, че представянето на книгата в преработен съкратен вариант от 618 страници, необозначен като второ издание, е опит за възпрепятстване на започналата на девети август 2021 г. вътрешноинституционална проверка, което само по себе си е нарушение и е несъвместимо с академичната честност и почтеност“.

Етичната комисия започна проверка срещу Петър Илиев, който е адвокат, почетен консул на Барбадос и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет, след три сигнала че в книгата му „Компетенцията на Народното събрание“, излязла през 2015 година има неправомерно и дословно копиране текстове от дисертацията „Парламентарен контрол“ на доцент д-р Наталия Киселова, преподавател от същото висше училище, защитена през 2008 г. Наскоро стана известно, че изследваното издание е съкратено със задна дата с около 80 страници.

Пълният текст на съобщението на Софийския университет:

„Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУДСУ“, гласи съобщението.

Подобни статии

Людмил Стойков изнудва АЕЦ с удари под кръста

Изхвърленият от АЕЦ “Козлодуй” дребен олигарх на Бойко Борисов използва всякакви...

Още в катергорията

Людмил Стойков изнудва АЕЦ с удари под кръста

Изхвърленият от АЕЦ “Козлодуй” дребен олигарх на Бойко Борисов...

От преговорите: Максималният осигурителен праг ще расте всяка година

Искането да не се пипа максималният праг, при условие...