ВАС отхвърли жалбата срещу Мария Касимова-Моасе

Наред с това, съдът намира, че за жалбоподателя липсва законово защитен правен интерес да обжалва регистрацията на Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе за кандидати за президент и вицепрезидент

Върховният административен съд постанови – жалбата на ВМРО срещу кандидата за вицепрезидент Мария Касимова е процесуално недопустима. Оставят я без разглеждане.

Това става ясно от днешното определение по делото с номер 10339/2021, публикувано на сайта на съда.

ВАС оставя без разглеждане жалбата и я определя като недопустима за разглеждане по същество. В определението на съда се посочва, че позитивното решение за регистрация не подлежи на съдебно оспорване, на такова подлежат отказите на ЦИК.

Наред с това, съдът намира, че за жалбоподателя липсва законово защитен правен интерес да обжалва регистрацията на Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе за кандидати за президент и вицепрезидент. Определението на съда не подлежи на обжалване.

От ВМРО смятат, че при регистрацията на Мария Касимова-Моасе като кандидат-вицепрезидент не е изпълнено едно от конституционните условия: Да е пребивавала фактически и трайно на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години преди датата на изборите.

Подобни статии

Още в катергорията