Държавата пое нов дълг за 500 млн. лева под формата 7,5-годишни книжа

На 22 ноември 2021 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж на 24.05.2029 година и годишен лихвен процент от 0,25 на сто

Българската държава пое още половин милиард лева нов дълг от вътрешния пазар. С него общата задлъжнялост от началото на годината става 3,8 млрд. при 4,5 млрд. лева лимит за годината.

На 22 ноември 2021 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж на 24.05.2029 година и годишен лихвен процент от 0,25 на сто.

На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани успешно 7,5-годишни ДЦК за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49%.

Winbet – победата е на върха на пръстите! (18+)

По-рано този месец (8 ноември) бяха пласирани 5-годишни книжа за 500 млн. лева при постигната среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,27%, а към края на октомври (25 октомври) бяха емитирани 10,5-годишни книжа при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,53%.

Вижда се, че постигната на аукциона в понеделник среднопретеглена доходност от 0,49% е в горния край, ако бъде сравнявана с доходността на 5 и на 10,5-годишните книжа преди това (съответно 0,27% и 0,53%).

На аукциона подадените поръчки достигнаха размер от 808,75 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,62.

Отчетеният лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки (лихвата по българските книжа е с 0,97% по-висока от тази по аналогичните немски книжа).

Според финансовото министерство аукционът е преминал при висок интерес, като най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 64,6% от цялата сума, следвани от пенсионни фондове – 23,7%, застрахователните дружества – 7,3%, гаранционни и договорни фондове – 4,3% и инвестиционни посредници – 0,1%.

Източник: БНР

Подобни статии

Управител на тържище за плодове и зеленчуци в Южна България: Отпадането на ДДС би било добра мярка

Според Илия Гатев разходите са нараснали, а транспортът има най-голям дял, проблем...

Още в катергорията

Управител на тържище за плодове и зеленчуци в Южна България: Отпадането на ДДС би било добра мярка

Според Илия Гатев разходите са нараснали, а транспортът има най-голям...

Пламен Данаилов: България може да плаща газа в рубли

В сряда в България се събира работната група, която...

Кои държави отчитат рекордна инфлация заради Русия

Близо 30% от държавите-членки на ЕС са изправени пред...