Столична община скочи срещу идеята за преместване на завода за горене на боклук в Маришкия басейн

„Съгласно одобрения проект електроенергията, произведена от РДФ-инсталацията, се предоставя на националната електрическа мрежа, а топлинната енергия – на топлофикационна мрежа на София“, обясняват от „Московска“ 33

Проектът за инсталация за производство на енергия от РДФ на София е трета фаза от интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на територията на Столична община. През април 2020 г. проектът беше одобрен от Европейската комисия. Това се казва в становище на Столична община по повод днешните изявления от страна на управляващите по повод завода за отпадъци на територията на столицата.

„Вместо заводът за боклук да е в центъра на София, утилизация на отпадъци по най-висока технология може да се случва в Маришкия басейн“, заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев в парламента.

Ето какво пише още в становището:

Изграждането на инсталацията се съфинансира с безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 на Европейската комисия, както и със средства от Европейската инвестиционна банка. Одобрената технология отговаря на най-високите европейски екологични изисквания и норми за сигурност.

До настоящия момент проектът е преминал през етапите за избор на технология, избор на площадка, изготвяне на проект, оценка за въздействието на околната среда, обществени обсъждания, изготвяне на ПУП за строителството, подготовка на документи за кандидатстване и осигуряване на финансиране. Проектът е разработен от международно признатата компания Ramboll A/S, Дания и е преминал през 2-годишен период на оценка от страна на компетентните институции на национално е на европейско ниво.

Съгласно одобрения проект електроенергията, произведена от РДФ-инсталацията, се предоставя на националната електрическа мрежа, а топлинната енергия – на топлофикационна мрежа на София. Новата инсталация ще бъде заместваща мощност на част от старите амортизирани високоемисионни съоръжения на „Топлофикация София“ ЕАД, като ефектът от това е намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.

След оповестяване на информацията, че от Националния план за възстановяване и устойчивост е отпаднал проект за парогазова централа в Маришкия басейн, Столична община предложи включване в Плана на проекта за модернизация на „Топлофикация София“. Проектът включва изграждането на нови ко-генерационни мощности и възможност за преминаване на зелен водород. Той е разработен съвместно с Американската агенция за търговия и развитие (USTDA) и е голяма степен на готовност.

Планът за модернизация е изготвен изцяло в съответствие с европейските енергийни политики и принципите за кръгова и нисковъглеродна икономика и ще превърне „Топлофикация София“ ЕАД в ключов партньор на Правителството и Столична община в опазването на околната среда, осигурявайки зелена енергия за над 1 милион жители на гр. София.

Подобни статии

НАЦИОНАЛНА ТРАГЕДИЯ! Киро скимти пред Митрофанова, моли, тя да оттегли нотата си. Този не знае къде се намира!

След като публикувахме нотата, която руският посланик Еленеора Митрофанова е изпратила...

Още в катергорията