В Казахстан започва конституционна реформа за изпълнението на президентската програма за политически реформи

Предстоящата конституционна реформа е важна стъпка в изпълнението на президентската програма за политически реформи, очертана през март т.г. в обръщението му към народа на Казахстан.

Всички изменения и допълнения в Конституцията са взаимосвързани и подчинени на една единствена цел – да се създаде правна рамка за:

  1. Окончателен преход от суперпрезидентски модел към президентска република.

Член 43 от Конституцията се допълва от т.3, която установява, че президентът на републиката не трябва да бъде член на политическа партия за периода на упражняване на правомощията си. Въз основа на същата логика тази забрана се разпростира върху председателите и съдиите в Конституционния съд, Върховния съд и други съдилища, председателите и членовете на Централната избирателна комисия, Висшата одиторска палата на републиката.

Държавният глава трябва да действа като непоклатим гарант за равенството на възможностите за всички граждани. Следователно член 43 от Конституцията се допълва от т. 4, според който близки роднини на президента нямат право да заемат длъжностите на политически държавни служители, ръководители на субекти от квазидържавния сектор.

Член 91 от Конституцията изключва нормата за статута на първия президент като основател на независим Казахстан.

Проектът предвижда изключването на правомощията на президента да отмени или спре изцяло или частично действието на актовете на кметовете на области, градове с републиканско значение и столицата.

Предвижда се също така премахване на правомощията на президента да отстранява от длъжностите кметовете на райони, градове и селски околии.

Съгласно новата версия на т. 4 от член 87 от Конституцията, кметовете ще бъдат назначавани от президента със съгласие на депутатите на маслихатите, разположени на територията на областта, или депутатите на маслихатите на градове с републиканско значение и съответно на столицата.

  1. Преразпределение на редица правомощия

Президентската квота в Сената се намалява от 15 на 10 депутати. Пет от тях ще бъдат предложени от Асамблеята на народа на Казахстан.

Като цяло институцията на конституционния контрол се модернизира със създаването на Конституционен съд (вместо сегашния Конституционен съвет).

Сметната комисия за контрол на изпълнението на републиканския бюджет се преобразува във Висша одиторска палата, чийто председател ще се отчита два пъти годишно пред депутатите от Мажилиса.

Длъжност „държавен секретар“ се преобразува в длъжност „държавен съветник“, той ще се занимава с формиране на предложения и препоръки за държавния глава.

  1. Засилване на ролята и повишаване на статута на Парламента

В резултат на конституционната реформа законодателната власт ще претърпи сериозно преформатиране. Като резултат значително ще се засили ролята и ще се повиши статутът на Парламента и неговите камари.

Президентът ще назначава не 15, а 10 депутати в Сената. 5 от тях са по предложение на Асамблеята на народа на Казахстан.

В същото време квотата на Асамблеята на народа на Казахстан в Мажилиса се прехвърля в Сената и се намалява от 9 на 5 депутати. Съответно общият брой на депутатските мандати в Мажилиса ще намалее от 107 на 98.

Депутатите в Мажилиса ще се избират по смесена избирателна система: по система на пропорционално представителство на територията на един общонационален избирателен район, както и от едномандатни териториални избирателни райони.

Въвежда се правото на избирателите да могат да отзовават депутати в Мажилиса, избрани от едномандатен териториален избирателен район, които не оправдават тяхното доверие.

С цел укрепване на механизма за контрол и баланс в политическата система и оптимизиране на законотворческата процедура се предлага Мажилисът да приема закони (преди това е разглеждал и одобрявал законопроекти), а Сенатът да одобрява/не одобрява закони (преди това Сенатът е приемал закони).

  1. Засилено участие на населението в управлението на страната

Основният закон окончателно и недвусмислено фиксира нормата, че земята и нейните недра, водата, растителния и животински свят, други природни ресурси принадлежат на хората. От името на народа правото на собственост се упражнява от държавата.

Кметове на области, градове с републиканско значение и столицата ще бъдат назначавани от президента на алтернативна основа (най-малко две кандидатури), със съгласието на всички депутати от маслихатите на региона/града.

По този начин се засилват гаранциите на местната държавна администрация и самоуправление, упражнявани от местните представителни и изпълнителни органи, отговорни за състоянието на нещата на съответната територия.

  1. Засилване на механизмите за защита правата на гражданите

Решението за премахване на смъртното наказание окончателно се фиксира на конституционно ниво.

Съгласно новия член 83-1 от Конституцията на омбудсмана по правата на човека се предоставя имунитет и гаранции за независимост и неподчинение пред други държавни органи и длъжностни лица при упражняване на правомощията за подпомагане на възстановяването на нарушените права и свободи на човека и гражданина. За това той ще има право да се обърне към Конституционния съд.

Правният статут и организацията на дейността на омбудсмана ще се определят от конституционен закон.

Резултати от референдума.

Общият брой на гражданите на Република Казахстан, които имат право да гласуват на национален референдум, състави 11 милиона 734 хиляди 642 души.

В референдума участваха 7 милиона 985 хиляди 769 души, или 68,05% от гражданите, които имат право да гласуват на национален референдум.

Така, в съответствие с чл. 31 от Конституционния закон „За републиканския референдум“ референдумът се счита за проведен.

77,18% от гласувалите граждани във всички региони на Казахстан, или 6 милиона 163 хиляди 516 души гласуваха за конституционни промени. Това е абсолютно мнозинство във всеки от 17 региона.

Броят на гражданите, гласували срещу конситтуционните промени, състави 18,66%, или 1 милион 490 хиляди 470 души от участвалите в гласуването.

Така, в съответствие с чл. 31 и 34 от Конституционния закон „За републиканския референдум“, предложените промени в Конституцията на Казахстан се считат за приети.

Източник: Provaton.bg

Подобни статии

Русия разполага самолети с ракети ”Кинжал” край Калининград

Русия предислоцира в Калининградска област три военни самолета МиГ-31Е, оборудвани с...

Още в катергорията

Русия разполага самолети с ракети ”Кинжал” край Калининград

Русия предислоцира в Калининградска област три военни самолета МиГ-31Е,...

Виетнам затяга правилата в сферата на киберсигурността

Правителството на Виетнам нареди на технологичните компании, които оперират...

Испания: С 3,7 % е намаляло потреблението на ток само за седмица

След прилагането на Плана на правителството за енергоспестяване С 3,7...