Правителството на Донев отмени плана на кабинета „Петков“ за влизането ни в Клуба на богатите

Служебното правителство на Гълъб Донев отмeни постановлението на кабинета „Петков“ за подготовката на страната за приемането ни в ОИСР от 13 юли. Мотивът – решенията  за плана не са финализирани от предходния състав на Министерския съвет.

Става въпрос за „Постановление за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)„. То е прието на заседанието на правителството на Кирил Петков на 13 юли тази година.

Президентът Румен Радев, назначил служебните министри, неколкократно е обявявал, че държи на влизането на България в организацията.

Поканата към България да започне официални преговори за членство в т.нар. клуб на богатите беше отправена на 25 януари от Съвета на ОИСР на ниво министри.

На 10 юни правителството на Петков одобри Пътната карта за процеса на присъединяване на България.

С постановлението на кабинета „Петков“ се предвижда създаване на организация и координация за разпределение на отговорностите, и начина на взаимодействие между институциите. Предвижда се още създаването на междуведомствени работни групи по всяка една от областите, които ще бъдат обект на задълбочен технически преглед от страна на ОИСР.

Постановлението определя функциите на междуведомствения координационен механизъм и начините на взаимодействието му с Министерски съвет с цел провеждане на единна национална политика на България по въпросите, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР.

Предвидена е гъвкавост в процеса на вземане на решения, както и механизъм за разглеждане на въпроси, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство, по което не е постигнато съгласие в рамките на междуведомствения координационен механизъм.
Процесът на присъединяване предвижда в кратък срок България да предостави документа – първоначален меморандум, в който като страна кандидат да изложи своята изходна позиция спрямо всички действащи тематични правни инструменти на ОИСР в сферата на дейността ѝ.

 

Всичко това кабинетът на Гълъб Донев го отменя.

Другото решение на кабинета „Петков“, което се отменя, е за одобряването на промени в Закона за пазарите и финансовите инструменти, който е свързан с ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост. По него България очаква да получи 13 млрд. лв.

С трето решение казармите в Ямбол бяха прехвърлени на общината, за да изгради детски дневен център с безплатни занимания за деца с прилежащи към него площадки, съоръжения и спортни игрища.

 

Ето какво съобщи Правителствената информационна служба по повод отменените решения:

Правителството отмени три решения, които не са финализирани от предходния състав на Министерския съвет.

Отменят се: решение по т. 16 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет от 5 май 2022 година; решение по т. 6 от Протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет от 13 юли 2022 година; решение по т. 46 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет от 28 юли 2022 година.

Решението от правителственото заседание на 5 май касае безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол.

 

Решението от 13 юли се отнася до организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

 

С решението, прието на 28 юли, е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Трите решения са приети от Министерския съвет с направените в тях изменения, допълнения и уточнения, по реда на чл.48 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. По приетите актове вносителите не са подготвили и представили окончателни текстове и не са представили преработени мотиви съобразно направените в тях изменения, допълнения и уточнения.

Поради важността на решението за организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, правителството ще го разгледа отново на следващо свое заседание.

Подобни статии

Донев: Предоставяме 800 млн. лева заем на „Булгаргаз”

На заседанието на Министерския съвет ще разгледаме и приемем постановлението за...

Още в катергорията

Донев: Предоставяме 800 млн. лева заем на „Булгаргаз”

На заседанието на Министерския съвет ще разгледаме и приемем...

Бившата министърка на ГЕРБ Николина Ангелкова строи палат в Созопол

Бившата министърка на туризма в правителството на ГЕРБ Николина...