Топлофикация Враца инвестира в нови съоръжения

-Инж.Михайлов, днес разговорът ни ще бъде, свързан с актуалните теми в енергетиката, но нека започнем с -Топлофикация Враца. Планирате ли някакви инвестиции скоро, освен обичайните, свързани с топлопреносната мрежа и действащите съоръжения?

-​Да, работим по реализирането на един голям проект. Инвестицията е в 2 модерни газови когенератора. Благодарение на новите съоръжения ще гарантираме качествено топлодаване за абонатите на Топлофикация Враца. Когенераторите произвеждат еднакво количество топлинна и електрическа енергия.Благодарение на новите съоръжения ще постигнем по-висока ефективност.

​-С какъв капацитет са новите съоръжения?

-​Новите когенератори ще произвеждат съвместно 9 МВ топлинна енергия и 9 МВ електрическа енергия.

-​Т.е. с 9 МВ ще увеличите производството на топлинна и електрическа енергия?

​-Не, точно, защото планираме да изведем от експлоатация един когенератор от 3 МВ. Катоцяло с внедряването в работа на новите съоръжения общият производствен капацитет на Топлофикация Враца ще се увеличи.

-​Проблем ли е за Вас несигурността за доставките на природен газ, особено предвид намеренията за увеличаване на количествата, които използвате?

​-Естествено, няма как да не изпитваме притеснения. Топлофикация Враца има сключен договор с лицензиран търговец на природен газ и се надяваме, че той ще организира получаването на необходимите количества и до недостиг няма да се стигне. Търговците на природен газ могат да сключват сделки за по-малки количества от различни доставчици, с които да обезпечат дългосрочните договори, които са сключили.

​-Считате ли, че моментните наличности в газохранилището в Чирен ще обезпечат търсенето до  началото на отоплителния сезон?

​-Съмнявам се. Текущите наличности могат да задоволят единствено търсенето от страна на битовите потребители за около 2 месеца. Подсигуряване на нуждите на индустрията и топлофикациите е невъзможно.

Идеята на Чирен е да се използва за буфер, а не като основен източник на природен газ.

​-Как Ви се струва идеята, която се лансира в ЕС, за редуциране на потреблението на газ с 15%? Ще го постигнат ли топлофикациите и с какви мерки?

​-Системата работи по друг начин. Изпълнението на предложените мерки зависи от колективните усилия на всички ползватели на енергия и не зависи пряко от топлофикациите.

Производството на топлофикациите зависи от търсенето на потребителите. Следователно, за да се намали производството, потребителите трябва да намалят потреблението.

-Какво е решението на газовата криза според Вас?

-Решението е в организирането на надеждни доставки на газ на достъпна цена.

Подобни статии

Европейски компании искат да търгуват с Русия през Турция

Европейски компании, които не могат да участват пряко в търговски дейности...

Още в катергорията

Европейски компании искат да търгуват с Русия през Турция

Европейски компании, които не могат да участват пряко в...

Кои са ТОП офертите за имоти в SUPERIMOTI

Какво по-хубаво от прекрасни имоти на мечтаната от Вас...

Русия продава петрола си в Близкия Изток и Индия, който те препродават в Европа

Борис Петров, собственик на FXTrading и финансов анализатор в...