Петък, 18 Януари 2019
Петък, 18 Януари 2019

Шефът на Комисията по финансов надзор взима заплата от 13 000 лева

Шефът на Комисията по финансов надзор взима заплата от 13 000 лева

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията

От Комисията по финансов надзор оповестиха новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията.

Това се прави след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси.

Председателят на комисията Карина Караиванова ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 13 хиляди 146 лева. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще бъде в размер на 12 хиляди 003 лева.

Членът на КФН ще получава 11 хиляди 432 лева. В специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще възлезе на 5 хиляди 133 лева.

Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 хиляди 500 лева, след като бъдат наети от комисията. Средното основно възнаграждение на главните експерти е определено на 2 хиляди 893 лева, на старши експерти на 1 989 лева, а на младши експерти на 1 472 лева.

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията.

 

Оставете коментар