Четвъртък, 23 Януари 2020

ndt banner2

Четвъртък, 23 Януари 2020
Върховен прокурор ще може да разследва главния прокурор

Върховен прокурор ще може да разследва главния прокурор

Върховен прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата, ще е магистратът, който ще може да разследва обвинител № 1

Това предвиждат поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, приети на извънредно заседание на правителството.

Законовите промени са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

Разследването срещу главния прокурор и неговите заместници ще се провежда от завеждащия инспектората на прокуратурата. За целта той ще получи нов статут – ще се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и ще има 7-годишен мандат. Избирането и освобождаването му ще става по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия. 7-годишният мандат може да бъде прекратен на основанията, на които се освобождават предсрочно членовете на ВСС – подаване на оставка, влязла в сила присъда, трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година и дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.

Winbet - победата е на върха на пръстите! (18+)

Предлага се още в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, извършено от главния прокурор или негови заместници, прокурорът завеждащ инспектората на прокуратурата, да може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори или следователи от Националната следствена служба.

Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner