Петък, 18 Януари 2019
Петък, 18 Януари 2019

Общият индекс на цените на производител през ноември 2017 г. нараства с 0.6%

Общият индекс на цените на производител през ноември 2017 г. нараства с 0.6%

Общият индекс на цените на производител през ноември 2017 г. нараства с 0.6% спрямо предходния месец. 

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 

По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.9%, в добивната промишленост е отчетено намаление - с 1.5%, a при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ не се наблюдава промяна.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 1.9%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.8%, а намаление е регистрирано при производството, некласифицирано другаде, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.8%, както и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.4%.
Общият индекс на цените на производител през ноември 2017 г. нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.9%, при преработващата промишленост - с 4.5%, и в добивната промишленост - с 3.8%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 11.3%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.3%, както и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.1%, а намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти, и при производството на превозни средства, без автомобили - по 2.3%.

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2017 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец. Увеличение на цените е отчетено в преработващата промишленост - с 0.7%, в добивната промишленост - с 0.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.
В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 2.7%, и при производството на химични продукти - с 1.5%, а намаление е отчетено при производството на основни метали - с 1.1%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2017 г. нараства с 5.8% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%, в добивната промишленост - с 9.1%, и в преработващата промишленост - с 3.1%. 
По-високи цени в преработващата промишленост спрямо ноември 2016 г. са отчетени при производството на основни метали - със 7.3%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.4%, и при производството на електрически съоръжения - с 4.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.3%.

3. Индекси на цените на производител на международния пазар 

Индексът на цените на производител на международния пазар през ноември 2017 г. се увеличава с 0.8% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетено нарастване на цените с 1.1%. По-съществено увеличение се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.8%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.3%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.9%, а намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 1.2%.
Индексът на цените на производител на международния пазар през ноември 2017 г. нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2016 година.

В преработващата промишленост увеличението на цените е с 6.1%. По-високи цени са отчетени при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 13.8%, и при производството на основни метали - с 12.3%. Намаление на цените се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 3.3%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3.2%, и при производството на химични продукти - с 2.3%.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар