Петък, 18 Януари 2019
Петък, 18 Януари 2019

Печалбата на банките у нас намалява с 15% в края на ноември

Печалбата на банките у нас намалява с 15% в края на ноември

Към 30 ноември приходите от лихви са 2,8 млрд. лева, а разходите за лихви – 340 млн. лева, съобщи БНБ

Печалбата на банковата система в България към 30 ноември е 1,1 млрд. лева и намалява с 15,38% на годишна база, показват изчисленията на Investor.bg на базата на данните на Българската народна банка (БНБ).

От статистиката на централната банка се вижда още че през ноември се наблюдава месечен растеж на активите, депозитите и финансовия резултат на банковата система.

Ликвидната позиция остава почти без промяна, като коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, възлиза на 37,14% към 30 ноември. Ликвидните активи достигат 30,7 млрд. лева, или с 0,4% повече спрямо предходния месец, отчита БНБ.

Oбщите активи на банковата система се увеличават с 418 млн. лв. (0,4%), като към 30 ноември 2017 г. достигат 95,9 млрд. лева, пресметнаха в централната банка.

В резултат от нарастването на паричните салда при централни банки и на другите депозити на виждане в позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, е отчетено увеличение с 1,4% (234 млн. лв.).

Портфейлите с ценни книжа са с 275 млн. лв. (2,1%) повече в края на миналия месец основно поради растеж на дълговите ценни книжа на разположение за продажба и на тези, държани до падеж.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през ноември с 231 млн. лв. (0,4%).

Наблюдава се растеж в кредитирането на фирмите (със 119 млн. лв., 0,4%), на домакинства (с 88 млн. лв., 0,4%) и на други финансови предприятия (с 30 млн. лв., 1,3%).

Кредитите за сектор "Държавно управление" намаляват с 6 млн. лв., или 1%.

Депозитите в банковата система през месеца нарастват с 0,3% (269 млн. лв.). Увеличават се спестяванията на кредитните институции (с 283 млн. лв., 5,8%), на домакинствата (със 164 млн. лв., 0,3%) и на фирмите (със 169 млн. лв., 0,7%).

При депозитите на други финансови предприятия е отчетено намаление с 340 млн. лв. (10,7%), докато при тези на сектор "Държавно управление" – със 7 млн. лв. (0,4%).

За единадесетте месеца на тази година са извършени разходи за обезценка по кредити и вземания за 626 млн. лева, при 678 млн. лв. година по-рано, което е намаление със 7,66%.

Отчетените към края на ноември приходи от лихви са 2,8 млрд. лева, а разходите за лихви – 340 млн. лв.

В края на ноември собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 12,5 млрд. лева, като през миналия месец се увеличи със 103 млн. лв. (0,8%) основно поради нарастването на печалбата.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар