Четвъртък, 23 Януари 2020

ndt banner2

Четвъртък, 23 Януари 2020
По-малко възложени за събиране дългове през 2018 г.

По-малко възложени за събиране дългове през 2018 г.

Според Райна Миткова значителният спад се дължи на благоприятната икономическа обстановка

Два пъти по-малко възложени за събиране дългове през 2018 г. отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). От тяхно проучване става ясно, че през 2017 г. необслужваните дългове, които са били възложени за събиране, са били 2 633 192, а през миналата година - 1 221 227.

Според председателя на АКАБГ Райна Миткова значителният спад се дължи на благоприятната икономическа обстановка.

Потребителите се радват на стабилни и растящи доходи и съответно могат да обслужват по-добре задълженията си, обясни тя на пресконференция в БТА и допълни, че от своя страна институциите са изградили вътрешен ресурс за събиране на задължения или са започнали да продават на по-ранен етап, така че до Асоциацията достигат по-малко и по-трудни за разрешаване случаи.

По данни на АКАБГ през 2018 г. средният размер на дълга е 1 161 лева на фона на 775 лева през 2017 година. С това стойността му се доближава до средната брутна работна заплата за миналата година. Според Миткова ръстът в средния размер се дължи на нарастващите доходи, както и на факта, че потребителите се чувстват по-спокойни за бъдещето си и са готови да ползват по-големи кредити.

Снимка 416210

Независимо от покачването на средния размер на дълговете, техните брой и обем намаляват. Докато през 2017 г. те са 2.040 млрд. лева, то за 2018 г. са 1.418 млрд. лева.

В разпределението на кредиторите от АКАБГ отчитат ръст в дела на банковите продукти. При близо 42% от всички необслужвани дългове през 2017 г. през миналата година банките заемат 51%.

Според Асоциацията ръстът се дължи на факта, че в момента банките активно възлагат необслужваните си заеми за събиране, а необслужваните кредити се възлагат на значително по-ранен етап - между 30 и 90 дни след датата на забавяне.

Същевременно делът на бързите кредити спада до 19% през 2018 година.

Телекомуникационните компании заемат следващия по обем дял в разпредeлението на кредиторите. Те са 15% от дълговете, които се обработват от колекторските агенции в Асоциацията. За справка, през 2017 г. телекомите са представлявали малко над 21% от общия брой кредитори. За сметка на това расте процентът на застрахователните продукти - 9% през 2018 г. при по-малко от процент за 2017 г.

Снимка 416211

Все повече застрахователи започват да се доверяват на външни услуги за събиране на дълговете си. През 2018 г. общата стойност на изкупените дългове е 1.905 млрд. лева при 772 млн. лева година по-рано.

Димитър Бончев - член на АКАБГ, посочва, че причината за двойния ръст са рекордните по обема си сделки за фирмени и обезпечени портфейли.

Тази тенденция от останалите европейски пазари е вече факт и в България, коментира той.

Най-често некоректният платец е млад мъж на около 30 години, който не преценя правилно приходите и разходите си, а същевременно живее динамичен живот, който го кара да взема спонтанни решения.

Най-много длъжници има в Пловдив, Бургас и Стара Загора. От друга страна най-съвестно покриват вноските си в София, Русе и Враца, която до преди години беше първенец по дял некоректни платци.

Снимка 416212

По думи на Лилия Димитрова - член на УС на АКАБГ, с растежа в устойчивостта на доходите растат и потреблението и нуждата за по-добър стандарт на живот. Тя обясни, че не всички имат добра финансова култура, поради което рискуват да се превърнат в некоректни платци. Най-често това се случва с младите хора в големите градове.

От АКАБГ отчитат допълнителен спад при междуфирмените вземания спрямо предходната година. Обемът на възложените за събиране вземания през 2018 г. е 60 млн. лева, а през 2017 г. - 71.5 млн. лева.

Според проучването именно през 2018 г. българските компании са отчели най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 5 години. Миткова я обобщава като година на намаляващи задължения и бум на продажбата на дълг от страна на финансовия сектор.

Прогнозите сочат, че през 2019 г. ще продължи тенденцията за спад на задлъжнялостта, като в същото време банковият сектор ще продължи да изчиства натрупаните лоши задължения.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner