Най-големите наркодилъри са от системата на МВР?

Най-големите наркодилъри са от системата на МВР?

Ако е налице организирана група - кой от престъпната верига е организатор, производител, преносител, пласьор, наркоман или собственик на клуб за сексуални услуги,честа за среща на наркомани?

Наркотрафикът и наркоразпространението са едни от най- доходните сфери на организираната престъпност. Причините, които обуславят тази престъпност, имат социален и икономически характер и застрашават съществени страни на обществените отношения. Това са едни от най-тежките престъпления против народното здраве, характеризиращи се с извършване на широкомащабни действия от големи престъпни групи, които се стремят към извличането на големи парични печалби за сметка на физическото и психическото здраве на хиляди млади хора.

Всички основни показатели в борбата с наркопрестъпленията сочат чувствително завишаване. Броят на обвиняемите също значително е завишен, като от тях съответно и броят на непълнолетните обвиняеми лица. Снижаването на възрастта при първия прием на наркотични вещества предизвиква сериозна тревога

Предистория

Наркотрафикът в България може да бъде проследен още от годините на социализма. По време на студената война НРБ през 70те осъществява сериозен трафик на твърда дрога, най-вече амфетамини, които се произвеждат в държавни предприятия чрез  логистична подкрепа на българската държава и конкретно на тайните й служби, направлявани от Комитетът за държавна сигурност на СССР. Интересно е твърдението на Тодор Живков от 1992 г. цитиран от дисидентът Петър Бояджиев, който през 60те настоява за излизане на България от Варшавския договор. 

„Тази дейност никога не е била по инициатива на нас, българите, нито под наш контрол. Аз не разполагам с никакви правомощия да взимам решения по подобни стратегически проблеми.Участието на нашите тайни служби беше под ръководството на съветските ни другари. Но аз си позволих и успях да издействам полагащата се финансова изгода от тази дейност да бъде получавана от нас… Ето това можах да направя в защита на българския интерес ."

Положителното в случая е, че тогава всичко отива за износ и не съществува вътрешен пазар. След рухването на комунизма тази дейност започва да се осъществява от частни лица и така се заражда наркоразпространенито вътре в страната. Смущаващо в тази връзка е изказването на вече бившият шеф на ГДБОП

Станимир Флоров  „Единственият начин да се оправят нещата е да се върнат нещата от времето преди 1989 г. Това е единственото решение на проблема. Друго решаване на проблема няма. Само тогава имаше ред и дисциплина.”. Друго съществено доказателство за сериозното участие на държавата е публикуваният доклад от 2006 чрез Уикилийкс, където Бойко Борисов е уличен в "major traffic in methamphetamines".

Ключова роля за разпространението на дрога, особено хероин в България играе разбира се и кръстопътното й положение – неговото значение нараства още повече по време на войната в Косово 1999г., понеже от там минава един от основните маршрути, който е прекъснат заради военните действия. Стимул към навлизането в наркоразпространието получават и престъпните групировки, чиито приходи до този момент идват от заобикаляне на вече вдигнатото югоембарго.

В края на 90те започва бурно да се развива и т.нар. „училищен пазар“ – дворовете на училищата, дискотеките, домашните купони, поради стагнацията на хероиновия пазар, дължаща се на страха от последващите  му ефекти, той се заменя с канабис и амфетамини. Отново поради загубата на приходите от югоембаргото, групировките инвестират в дискотеки, нощни клубове и други увеселителни места, които се посещават от млади хора. Тези заведения се превръщат в основната мрежа за продажба на дребно на амфетамини.

Заслужава да се отбележи, че в този период масовизиране получава етикетът „екстази“. Той получава сериозно разпространение в техно и хаус дискотеки като столичната „Ялта“ и има репутация на престижна дрога, използвана масова на Запад. Без преувеличение може да се каже, че голяма част от младите българи, които са убедени,че употребяват екстази, но на практика под името „екстази“ в страната се продават премесени амфетамини българско производство.   В същото време качеството на дрогата непрекъснато се понижава, което се дължи на факта, че качественият материал се изнася, предимно за Гърция, поради високата цена на която се предлага там, а тук остават боклуците.

Друг важен фактор за развитието на наркоразпространението е „платената сигурност“ при районни полицейски служители, включително и шефове на районни полицейски управления.

Публична тайна е, че пласьорите знаят за полицейските хайки, а за да се избегнат подозренията, че полицията ги прикрива, се жертват неудобни или случайни пласьори.

Сумата, която един доставчик получава е резултат от това колко са продали пласьорите, които снабдява. Една от схемите е следната: пласьорът заявява какво количество му трябва и купува на грам. Най-често заявените количество са между 5 и 10 грама. Официално доставчикът взема около 10% печалба от пласьорите, но според принципът на разреждането на дрогата с други вещества, вместо 5 грама реално пласьорът може да получи 4 грама, като сумата за недадения грам остава за доставчика.

Един от методите, които използват пласьорите за да избегнат полицията е да носят стоката в пликчета в устата си и ако бъдат засечени от полиция да ги гълтат, след които си ги връщат по естествен път.

С появата на телефонните пласьори възниква нов тип организация, в която доставчикът се оказва координатор и мениджър на пласьорите.

Клиентите звънят на неговата карта, а той определя кой от пласьорите ще достави стоката. Друга разновидност е движещият се доставчик – типичен пример са циганските таксиджии в Пловдив например.

Фигурата на човека от второ ниво – доставчикът, понякога се спестява от отговорника на мрежата. Изкушението е вместо да се използват доставчици да се вкара някой отвън, на когото да се оставя стоката срещу значително по-малки отчисления. За тази цел се използват магазини, вестникарски будки, кафенета и други търговски обекти с по-дълго работно време.

Поради разреждането на стоката и влошаване на нейното качество се появява натискът от клиентите, който води до остри конфликти между пласьорите.

Възможно е продавачът на дребно да загуби клиенти, заради по-голямото разреждане от страна на доставчика и да търси смяна. Ако случаят е такъв шефът на района трябва да предприеме мерки. Стока може да се вземе от друг доставчик само ако собственикът я е свършил, но това става единствено в рамките на фирмата – доставчици, които се подчиняват на шефът на района.

Ако пласьорът си достави стока от друг източник той прави шано и подлежи на сериозно наказание. Терминът шано навлиза като наименование за работещите извън мрежите: т. нар. шанаджия е свободен играч, който обикновено не се подчинява на наркоорганизациите в страната и използва неконтролирани канали за доставка на стока.

Шанаджията работи за своя сметка и е изгодна плячка за наказателните бригади. Отстраняването му е чрез разоряваща глоба или пребиване. Ако случаят е особено тежък следва осакатяване – рязане на уши или нос.

Важна е и фигурата на мулето. Функцията на този тип участник е да осигури стока на доставчика. Като мулета е от голямо значение да се използват сигурни хора.

За да се минимизира рискът за прикритие служат полицаи или шофьори зареждащи търг. обекти.

Друг елемент е разпределението на районите, като окончателното преразпределение става след убийството на Поли Пантев и Леонид Фотев -  Льоня "Джуджето".

Възприема се принципът на територилното разделение като за очертаване на зоните на влияние се използва структурата на полицейските райони, тоест на всяко РПУ се пада определен район. Избраният принцип неслучайно следва РПУ-тата. Това се дължи на ключовата роля, която МВР играе в преразпределяне на територията.

(както веднъж беше споменал един дилър – ние учим тях и те учат нас, но май повече ние учим тях). Без контакти в съответното РПУ, разпространието и опазването на териотията не е възможно. Полицейските шефове на по-ниско ниво получават седмични вноски, а тези на по-горно годишни. Известно е, че при инциденти с пласьорите се заплащат между 500 и 1000 лева на заловено пакетче. За София данни за договорености с полицията съществуват за 3то 4то 5то и 6то районни.

Т. нар. пробиви стават на различно равнище- Ако не може да се достигне до шефа се работи с негови подчинени. Парадоксалното е, че полицаи, за които има данни за злоупотреби просто се преместват от един район в друг.

Групата, която имат много важна роля за състоянието и функционирането на мрежите са адвокатите. Фигурата на т. нар. черен адвокат е човек, който е работил или в системата на мвр или следовател, съдия по наказателни дела или прокурор. Типичният черен адвокат атакува системата на всички нива – от РПУ-то, където е осъществено задържането през разсл. полицаи и следователи до прокурори и съдии. Тоест опитва се да я пробие на всеки стадий на досъд. съд. производство. По тази причина те не са само адвокати, защитаващи своите клиенти, но имат и сериозна посредническа функция. Случаите се разпределят в зависимост от влиянието, което има даден адвокат в съотвените районни или части от съд. система. Например, един адвокат работи с обвинените в Трето РПУ , защото преди е работил като следовател там.  Като цяло адвокатите са от изключителна важност за устойчивостта на мрежите. Дори и някой пласьор да бъде хванат, той лесно може да избегне присъда.

Важно е да се спомене специално за пазара на по-леки наркотици, че там има много по-голяма раздробеност, поради големият брой потребители.

Голяма част от дилърите са ученици, които работят самостоятелно и продават на своите приятели – във всяко училище почти винаги всяка паралелка си има поне по един съученик, който снабдява останалите и е винаги търсен преди големи купони. Освен това, бидейки непълнолетни, за тях е почти невъзможно да бъде наложена сериозна присъда.

Успешно през последните години се налага като най- достъпен от финансова гледна точка и лесно производство – т.нар. „Пико” или познат още като –„дизайнерска дрога”, според БОС в много случаи готвачите са се научили от интернет и често не се знае какво точно има във въпросната субстанция.

Друг интересен начин за разпространение и снабдяване са Фейсбук групите, в които може да се зададе навеждащ въпрос от рода на „някой нещо?“, „някой за – емотикона зелена детелина“, „компания за чичо коко“ и други. Тези методи от своя страна биха били лесен начин за съвестните органи да залавят пласьори...

Обект на престъпленията, свързани с наркотичните вещества и техните аналози, се явяват обществените отношения, касаещи опазването на здравето и живота на гражданите.

В тази насока НК установява цялостна система от норми, насочени срещу прояви, които накърняват или поставят в опасност тези основни интереси на личността.

Основните престъпления, свързани с наркотици, се отнасят за производство, преработване, придобиване, разпространяване, съхраняване, държане, превозване и пренасяне на наркотична вещества и техни аналози, без надлежно разрешение, склоняване другиго към употреба на наркотични вещества, системно предоставяне помещение на различни лица за употреба на такива вещества и др.

Тук е предвидена цялата гама от възможни употреби и злоупотреби с наркотични вещества съобразно международните конвенции, по които България е страна.

Основните въпроси, които се решават по време на планирането при разследването на този вид престъпления, са определяне на фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване, проверка и доказване; определяне на първоначалните следствени действия и оперативно- издирвателните мероприятия; определяне на методическа последователност на извършването им и др...

Водещият разследването трябва да отдели специално внимание на първоначалните следствени действия. Особено внимание при планирането на разследването и самото разследване трябва да се отделя на веществените доказателства, на тяхното издирване, изземване, оглед, изследване и оценка, и преди всичко на тези, пряко свързани с предмета на престъплението — наркотични вещества или техни аналози и прекурсори, като начина по който същите следва да бъдат приобщени като годни доказателствени средства по реда на НПК.

От голямо значение за реализирането на една предварително подготвена акция свързана с установяване на извършители на престъпление свързани с наркотични вещества или за самото разследване е провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия от органите на МВР

Някои видове прекурсори за производство на наркотици са силно отровни и се съхраняват под земята. Извършва се оглед на тайниците, където са скрити наркотиците, в помещения, автомобили или предмети. Необходимо е да се обръща особено внимание на факта дали са налице специално изработени тайници, или не.

Специално изработените тайници са тези, които изискват професионална подготовка и знание за изработването им и често служат за доказване умисъла на престъплението.

Необходима е техническа експертиза за такива тайници, която изяснява времето, мястото, инструментите и професионалната подготовка за изработването им. Следва да се извърши оглед на съоръжения, прибори, везни и инструменти за производство, употреба, разпространение и съхранение на наркотици, като всички тези вещи се предават в НИКК — за изследване.

Огледът се извършва задължително в присъствието на поемни лица, които не са служители на разследващите органи или полицията. Освен това задължително е участието в огледа на съответни специалисти, като химици, технолози, инженери и др. Задължително е всичко, което се описва в огледния протокол, да е видяно и от поемните лица, като им се дава възможност и се изисква от тях да наблюдават всички действия при огледа. Нещата се описват така, както са намерени в статично положение.

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях, пробите от намерените вещества се вземат в присъствието на поемните лица и се описват, пломбират, подписват и подпечатват, като това се описва и в огледния протокол Тестването става също пред поемните лица и тестовете се запечатват или пломбират и се подписват от тях.

Преди започването на претърсването, се поканват притежателите или ползвателите на помещения, автомобили, предмети и местности да предадат доброволно наркотичните вещества или други веществени доказателства, свързани с производство, употреба, съхраняване и разпространение на наркотици, след което се пристъпва към претърсване.

Всички действия се извършват пред поемните лица. Грешка е да се откриват вещества и след това да се покажат на поемните лица, особено ако са в минимални количества, преносими от едно лице.

В такива случаи защитата твърди, че претърсващите са сложили тези вещества там, където са открити, и ако липсват други доказателства, както често се случва, това опорочава делото.

При претърсването и изземването се извършва полеви тест на иззетото вещество. Органите по претърсването и изземването следва да действат с ръкавици и да се търсят пръстови отпечатъци по опаковката на наркотичните вещества или по повърхности, свързани с местонахождението им.

Често пъти пакетчетата с дози наркотично вещество, иззети на определено място от няколко лица едновременно, се поставят заедно, след което, ако се окаже, че се различават по тегло, вид и качество, не може да се конкретизира обвинението на всеки от заподозрените.

Поради тази причина иззетите наркотични вещества (дози) е необходимо да се изземват отделно, за да може да се индивидуализират впоследствие обвиненията срещу всяко лице. Когато претърсването и изземването се извършват в затворено помещение, следва да се описва конкретно и точно местонахождението на наркотичното вещество.

Претърсването на лице (обиск) в повечето случаи е неотложно следствено действие, извършването на което се допуска без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд, при задържане, или когато има достатъчно основания да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети и книжа от значение по делото (чл. 164 от НПК). Обискът се извършва от лице от същия пол, в присъствието на поемни лица от същия пол.

Протоколът за извършеното следствено действие се представя за одобряване пред съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа. При огледа, както и при претърсването и изземването, е добре да се използва и видеокамера.

Пропуски и грешки, допускани при огледа, претърсването и изземването е именно „в присъствие на поемни лица”. Когато употребява израза присъствие, законодателят има предвид, че поемните лица, от началото до края на процесуалното действие, трябва да се намират на самото място на извършването му, а не някъде в района или в прилежащи помещения.

Друг съществен проблем е свързан с факта, че не винаги при огледа, претърсването и изземването се търсят и изземват пръстови отпечатъци.

Този момент масово е подценяван, въпреки че пръстовите отпечатъци могат да решат изхода на процеса още от самото начало.

Пръстовите отпечатъци имат голямо значение в случаите, в които наркоразпространителят в последния момент се е опитал да се освободи от инкриминираните пликчета с наркотик, а също и тогава, когато на определено място са задържани няколко лица, които отричат съпричастността си към намерения на същото място наркотик.

Преди всичко при разследването на дела от този вид престъпление следва да се проверяват и установяват следните групи обстоятелства свързани с разследване на престъпления по чл. 354а изследващите от НК. По отношение обекта на престъплението: Какви могат да бъдат реалните последствия от разпространяването на конкретните наркотични вещества като количество и химичен състав и в каква степен застрашават здравето на хората, които ги употребяват?

По отношение на обективната страна:Къде е произведено дадено наркотично вещество? Как и къде е съхранявано? В какви опаковки е поставено? Как и с какво транспортно средство е пренесено? Какъв е наркотикът — процент на чистата субстанция и примесите, както и тяхното съотношение към общото количество? Какви са междинните продукти(прекурсори)- химичен състав и количества?

По отношение субекта на престъплението: Кои са участниците в извършеното престъпление? Ако е налице организирана група - кой от престъпната верига е организатор, производител, преносител, пласьор, наркоман или собственик на клуб за сексуални услуги,честа за среща на наркомани?

По отношение на субективната страна: Какви цели е преследвал извършителят на престъплението и какви са мотивите му - корист, алчност или потребност от употреба на наркотик?

Каква е формата на вина - пряк или евентуален умисъл? Какъв е характерът на наказателната отговорност на лицето или лицата, спрямо които се предявява обвинение за извършено престъпление?

Важно за делата е и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МС ОТ 29 ЯНУАРИ 1998г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО

Чрез него спрямо количеството на нарк. вещество се определя неговата цена – за кокаина и хероина от значение е и процентното съдържание на активния компонент.

Важното е и да се знае кога би трябвало да се приложи чл. 354а ал 3 или ал.5 НК

Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006г., в сила от 13.10.2006г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010г.) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

  1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
  2. от лекар или фармацевт;
  3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;
  4. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:

  1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
  2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.

Автор: Иван Иванов

Оставете коментар