Прокурори и разследващи полицаи окупираха Басейнова дирекция-Благоевград

Прокурори и разследващи полицаи окупираха Басейнова дирекция-Благоевград

Пред сградата има бус на представителите на държавното обвинение, които влязоха при директора на дирекцията Радослав Георгиев

Прокурори и разследващи полицаи влязоха в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион“ в Благоевград.

По неофициална информация проверката, разпоредена от Главна прокуратура, е във връзка с водната криза в Перник и разрешителните режими на водоползване от двата язовира „Студена“ и „Пчелина“.

Басейновата дирекция контролира водните обеми в реките и язовирите в Югозападна България, както и  графиците за  водоползване от операторите и собствениците на Вец на основата на прогнозите от НИМХ.

Winbet - най-голямо разнообразие от пазари! (18+)

За неспазване на плана за водоползване ВИК Перник беше санкционирана от Дирекцията. Въпреки одобрените количества от 1 млн. куб. м водният оператор е изразходвал през ноември заявените 1,5 млн. куб. м.

Най-вероятно прокурорската акция е свързана с документацията, потвърждаваща това.

Източник: БНР

Оставете коментар