Проектът „Младежки лагер в планината за здравословно хранене” бе успешно реализиран

Проектът „Младежки лагер в планината за здравословно хранене” бе успешно реализиран

На пресконференция беше отчетен проект „Младежки лагер в планината за здравословно хранене”, който бе осъществен с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2019г.

На същата бе представен успешно реализирания проект и резултатите от него.

Проектът бе изпълняван от сдружението на Жени Калканджиева “АСОЦИАЦИЯ ИСКРИЦА ЖИВОТ” и други известни лица, като целта му е да се акцентира върху воденето на здравословен начин на живот, чрез повишаването им на културата за здравословно хранене и реализирането на дейности с превантивен характер срещу заисимостта от „джънк“ храните, станали неразделна част от младежкото ежедневие. 

Дейностите се осъществиха на 3-дневен форум в периода 23 –  25.07.2019г.  в гр.Велинград и събраха 50 младежи на възраст 15-20 години. Участниците придобиха познания за негативните последици от храненето с вредни храни, за разпознаване на вредните и полезни храни и за значението им относно поддържането на здравословно тегло, за което помогнаха и  две известни за широката общественост лица - Станимир Гъмов и Дара Екимова, които бяха посланици на здравословното хранене.

Целевата група млади хора получиха брандирани тениски и шапки, брошури и други материали, целящи популяризиране и информиране на дейностите по време на проекта.

За да могат предходните дейности да получат своята устойчивост и добавена стойност, както и за да се постигне дълготраен ефект, бе заснет и специализиран клип по темата, спомагащ по-голямо въздействие, което ще окажат изказванията и посланията, които отправят известните лица на него.

Оставете коментар