Събота, 17 Август 2019
Събота, 17 Август 2019
"Главболгарстрой" не пуска захапката върху строежа на "Касов център - Пловдив"

"Главболгарстрой" не пуска захапката върху строежа на "Касов център - Пловдив"

Фирмата на Симеон Пешов е усвоила близо милиард лева държавни и европейски пари тази година, но не спира да ламти за всяка една обществена поръчка

"Главболгарстрой” АД, която от години едва ли не за първи път губи обществена поръчка, не сваля захапката си от всяка една възможна обществена поръчка. Хората на Пешов твърдо искат да сложат ръка на всичко държавни пари, като точно такъв е случая с избора на строител за изграждане на „Касов център - Пловдив”.

Въпреки, че загуби първото място в класирането "Главболгарстрой” АД вкара сериозно допълнително напрежение сред останалите кандидати.

От компанията на Симеон Пешов решиха да обжалват решението на главния секретар на Българска народна банка, действащ в качеството на упълномощено лице за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка, а именно Обединение „Тракия БНБ”.

От "Главболгарстрой” АД не могат да преглътнат факта, че този път в класацията именно те са на второ място. Според тях възложителят чрез помощния си орган е допуснал съществено процесуално нарушение на ЗОП, като е допуснал подмяна на членовете на комисията.

Възложителят е извършил оценка на техническите оферти, след прилагане на методика за оценка на офертите, което задължително изисква приложимостта на човешки оценъчен фактор, който според ГБС при подмяна на членове на комисията не може да гарантира спазване на принципите и по конкретно на принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Драматизмът в това твърдение явно изхожда от модела на работа на ГБС, в който водещ е човешкия фактор, а не познанията и професионализмът на компетентните лица определени за членове на въпросната комисия и съответно техният избор за изпълнител на „Касов център - Пловдив”.

Нека припомним, че само от началото на 2018 година фирмата на Симеон Пешов е усвоила близо 1 милиард лева държавни и европейски пари.

 

Оставете коментар