Как автомобилния спорт бе лапнат от съпруга на Надежда Михайлова в схема с Красен Кралев и депутат от ГЕРБ

Как автомобилния спорт бе лапнат от съпруга на Надежда Михайлова в схема с Красен Кралев и депутат от ГЕРБ

Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Дейността и е свързана изключително с автомобилния спорт и обхваща цялата територия на страната. 

Организацията работи непрекъснато от 1992 г. насам, като постоянно упражнява дейността си в интерес на националния и международния автомобилен спорт, в съответствие със законите и разпоредбите на Република България, както съгласно Устава, Международния спортен кодекс, Етичния кодекс и всички други Регламенти на Международната автомобилна федерация (FIA).

По данни за 2018 година в БФАС членуват 105 клуба, администрират се 1237 притежатели на лицензи, от които  628 пилоти (съгл. Приложение „L“ на Международния спортен кодекс на FIA) и 609 съдии, доброволци и официални лица (съгл. Приложение „V“ на Международния спортен кодекс на FIA). БФАС развива 15 спортни дисциплини, а Националният спортен календар за 2019г. съдържа 58 състезания.

От средата на 2018г. Стартира груба намеса във вътрешните работи на БФАС от страна на Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Във времето преди 10-ти ноември 1989 г. СБА като казионна организация е получавала дотации от държавата за развитие на автомобилния спорт. Спортистите и специалистите по автомобилен спорт са били под юрисдикцията на тази организация. Именно по това време СБА е била посочена от държавното ръководство като легитимна  организация развиваща автомобилния спорт в България. На това основание тя е получила и права за развиване на автомобилни спортове в България от Международната автомобилна федерация (FIA). През 1992г. тази част съюза, която е развивала автомобилния спорт, се отделя от СБА и основава Българска федерация по автомобилен спорт /БФАС/.

Вече 27 години, БФАС е обособена независима организация, която развива автомобилния спорт в България напълно самостоятелно, като през последните години се бори и справя дори без държавно финансиране.

Съгласно Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС), Министерството на младежта и спортаопределя статута на спортните федерации и менажира спортната дейност на гражданите на Република България. Към днешна дата министър на спорта е Красен Кралев.

От основаването си единствено БФАС развива и цялата международна дейност свързана с автомобилния спорт.

Съгласно Устава на FIA, СБА като носител на тези права е длъжен да ги упражнява пряко или да ги делегира официално на друга организация. През всички тези години СБА не е предприемала действия по официално делегиране на правата по спорта, а е действала на принципа на мълчаливото съгласие към БФАС. На три Общи събрания на БФАС са вземани решения  да се започне процедура по прехвърляне на международните спортни права от СБА към БФАС или процедура по кандидатстване за директно членство на БФАС във FIA, като по този начин България, по примера на повечето държави в света, би имала две организации членове на Международната федерация.

Настоящото ръководство на БФАС е първото, което прави ефективни постъпки в изпълнение на решенията на Общото събрание и в съответствие с чл.3.3 от Устава на ФИА да заяви членство и да легитимира дейността си в Международната автомобилна федерация (FIA), като единствената и призната от Българската държава спортна федерация от 1992г. до днес.

За БФАС е въпрос на законова и институционална необходимост да е носител на спортните права от ФИА. Това би гарантирало сувернитет на организацията, какъвто към момента тя няма.

В качеството си на носител на спортните права на ФИА, ръководството на СБА поставя БФАС в условия на зависимост и упражнява натиск върху ръководството и при вземането на ръководни решения, както и взема страна в изборно-кадровите процеси на една самостоятелна организация в обществена полза.

На 18.01.2019г.  Управителният съвет на СБА си позволява да вземе и разпространи решение, с което отнема правото на БФАС да извършва дейности по планиране, организиране и провеждане на автомобилен спорт на територията на Република България и в чужбина. 

БФАС алармира Министъра на спорта, Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към НС, БОК и премиера на България – Бойко Борисов за проблемите, които една организация в частна полза създава на автомобилния спорт в България.

На 18.04.2019г. със заповед № РД-10-1/18.04.2019г. на министъра на спорта Красен Кралев, спортният лиценз на БФАС бе отнет, а 24 часа по-късно бе предоставен на новосформирано от СБА за целта сдружение.

Като основен довод в заповедта на министъра Кралев е посочено оттеглянето на делегираните спортни права от страна на СБА. Факт е, че в закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС -Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.) не съществуват изисквания за делегиране на спортни права, както и не е посочено, че спортният лиценз се отнема при оттеглянето им. Действията от страна на Министерството на спорта са неправомерни и в разрез със ЗФВС и Правилника за прилагането му, за което е подадена жалба от БФАС до ВАС (вх.№7287/24.04.2019г.) и до Министерството на спорта (вх.№09-00-2352/24.04.2019г.).

Близо месец по-късно, резултат все още няма, а новорегистрираното сдружение се опитва всячески (чрез увещания, притискания и заплахи) да „прелее” клубовете и състезателите от БФАС към него.

Кой кой е в цялата врътка?

СБА от дружество в обществена полза е преобразувано в частна полза с основна цел – продажба на имотите на дружеството.

През годините СБА, благодарение на дотацията на държавата и членския внос е придобила особено апетитни имоти в много градове на България. Тихомълком след преобразуването в частна полза много от тях са продадени.

Ето един пример за имот на СБА. Табелата с логото още си стои, атрактивен, голям парцел, от Околовръстното шосе на София в посока Панчарево. Дори спирката на градския транспорт се казва СБА. Имотът е продаден тихомълком и ако погледнем през Street View на Google , откъм улица “Синя светлина”, ще видим, че вътре вместо огромен авто – технически център, сега са складирани само кофи за боклук. Това е така, защото по неофициална информация е продаден на Румен Гайтански – Вълка, още по времето, когато той се занимава със сметоизвозването на София.

Председателят на СБА към днешна дата е инж. Емил Панчев. Дългогодишен секретар на СБА, той наследява поста от Георги Янакиев след кончината му. Очевидно е, че Емил Панчев е абсолютно наясно какво се е случвало с имотите на дружеството през годините. Това обаче не го спира и при плащането на данъците.

Какво показва справка за 2018година:

  • Стойност на дълготрайните активи – 11.5 МИЛИОНА ЛЕВА!
  • Приходи от дейността през 2018г. – 4 МИЛИОНА ЛЕВА!
  • Декларирана печалба – 15 ХИЛЯДИ ЛЕВА!
  • Ефективно внесен данък – 1500 ЛЕВА!!!

Кое е това дружество, което има приходи от 4 МИЛИОНА ЛЕВА, а печели за 1 година от тях едва 15 ХИЛЯДИ ЛЕВА?!?! Това е печалба в размер на 0. 375%!!! Няма търговско дружество, което да може да оцелее при подобна печалба!!!

Причината Емил Панчев да се е вкопчил в спортните права на FIA е, че благодарение на тях получава както финансиране от FIA, така и повече на брой гласове на Общото Събрание на FIA. А това го прави особено ухажвана личност, което води до нови и нови облагодетелствания. Факт е, че СБА не отговаря на Устава на FIA вече ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ, ЗАЩОТО ИЗОБЩО НЕ ИЗВЪРШВА СПОРТНА ДЕЙНОСТ! Този факт обаче старателно се укрива от Емил Панчев за да запази изгодното за него статукво.

Автомобилна федерация на България (АФБ) е новорегистрираното дружество, което получава лиценз от ММС. Документите за регистрацията са подадени от Десислава Емилова Панчева – дъщеря на Председателя на СБА – Емил Панчев.

Кой обаче е управляващ дружеството? Камен Михайлов! Най-известен с това, че се е оженил за Надежда Михайлова и че е придобил гаражите на УБО.

Какво знаем за него: Съпруг на Надежда Михайлова. През 1991 г. стартира с пицария и малък автосервиз. Лятото на 1998 г. Камен Михайлов купува 67% от бившия гараж на ЦК на БКП в София „Автотранссервиз“. По неофициални данни е броил 1,2 млн. долара за гаража, бензиностанцията, автомивката, сервиза и таксиметровите автомобили. Според обясненията на Михайлов парите е осигурил с кредит от банка за повече от 1 млн. лева. Неустойки в размер на 810 782 лева дължи съпругът на лидера на СДС Надежда Михайлова. Това е сумата, която е начислена като глоби на Камен Михайлов след приватизацията на „Автотранссервиз“ – бившия гараж на ЦК на БКП в столицата. Мъжът на синята лидерка не е спазил приватизационния договор и затова трябва да плати огромната сума, обясняват от Агенцията за следприватизационен контрол. Михайлов купува гаража на 14 август 1998 г. чрез фирмата си „Сигмакар“.

Бившият транспортен министър съобщи миналата година, че половинката на Надежда Михайлова трябва да плати 465 802 лв. като неустойки по договора за приватизация. Съдебният иск срещу Михайлов е внесен, защото неправомерно уволнил работници през 1999 и 2000 г. Нови съдебни искове внася и Агенцията за следприватизационен контрол. Те са за 319 680 лв. Причината отново е заради неспазване на броя на служителите, този път през 2001 г. Михайлов нарушил приватизационния договор и по друга точка, установили в Агенцията по следприватизационен контрол. Той не спазил ангажимента си за инвестиции. Затова ще трябва да плати още 25 300 лв. глоби за 2000 и 2001 г. Общата сума на исковете става 810 782 лв. Благодарение на Александър Божков е в борда на директорите на шуменската „Алумина“, но за кратко време. Камен Михайлов заедно с брат си Руси фигурира и във фирма „Ванити“ ООД, която изкупува обявения за продажба дял от Института по металорежещи машини и инструменти (ИММИ – АД). Неуспелият кандидат – създаденото РМД „ИММИ-Приват“ ДД, в което членуват 257 души (почти целият състав от институцията плюс имащите право на това пенсионери) подават жалба до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), но отговор не се получава. След намеса на Александър Божков, шефът на КЗК – Николай Павлов разпорежда на ръководителя на групата работещи по случая Д. Делийски да прекрати. Впоследствие Делийски е уволнен.

Камен Михайлов преди години е част от БФАС и дори се кандидатира за Председател, но не е избран. От 2018г. е част от СБА и координира комуникацията с международната федерация (FIA).

Асен Марков – Главен секретар на Министерството на младежта и спорта, за кратко и зам. министър на ММС.

Слуховете твърдят, че преди години Асен Марков е бил заловен с 30000 лв. в служебното чекмедже и бързо уволнен. След това обаче успява  да се внедри активно и постоянно в ММС. Там работи по проста схема:

  • Аргументира финансиране за дадена спортна федерация и го осигурява.
  • След финансирането, сключва договор за консултантска дейност със същата федерация, най-често чрез близък и получава завидни хонорари от вече осигуреното финансиране.

Тази схема очевидно работи добре, защото в същият ден, в който новото сдружение получава лиценз от Министерството на спорта, Камен Михайлов излиза публично и благодари на ММС за финансирането на АФБ.

Красен Кралев,министър на спорта.Известен е и сконфликта на интереси, който възниква със спортния тотализатор. Случаят бързо се потулва и към днешна дата публикации на „Дневник” по темата вече не съществуват. В малкото останали се говори за конфликта на интереси: накратко ММС в лицето на Кралев, заплаща 10 милиона лева, като рекламен бюджет на тотото. Един от получателите е фирмата „Маг адвъртайзинг”, която е била негова собственост. Както самият той твърди, „месец по-рано е прехвърлил собствеността” на 86 годишната си майка… Наскоро се повдигна въпроса и за подадените декларации от Кралев към КПКОНПИ, но така и никоя институция не реагира.

В казуса с БФАС, Кралев еднолично и в разрез със закона отнема лиценза на БФАС, която организация напълно отговаря на изискванията на ЗФВС. 24 часа по-късно, предоставя спортните права на нова организация, без дейност, която абсолютно не отговаря на ЗФВС.В нея има дори свързани лица, което противоречи на закона.

В същият ден Камен Михайлов – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОВОТО СДРУЖЕНИЕ излиза публично и благодари за ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ОТ ММС. И това, при положение, че БФАС не е получавала НИКАКВО финансиране от ММС през последните години, докато новата организация веднага е погалена от щедрата ръка на министъра!

Нещо повече – текстът за „делегирани права” от заповедта на Министъра изобщо не съществува в ЗФВС! Това не му пречи обаче да отнеме с лека ръка лиценза на БФАС. Защо? Нека видим и следващият участник – Стефан Апостолов, депутат от ГЕРБ в 43 НС.

Стефан Апостолов е депутат от ГЕРБ. Футболен съдия, син на кмета на Симитли – Апостол Апостолов – Поли.

Какво общо има той с цялата история?

На 18.04.2019г. Министърът на спорта отнема лиценза на БФАС. На 19.04.2019г. го предоставя на АФБ. Нали помните как? С фразата „делегирани права”, която не съществува в ЗФВС!

В същият 19.04.2019г. Стефан Апостолов внася в Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта законопроект за изменение на ЗФВС! На абсолютно нов закон (в сила от 18.02.2019г.), чийто правилник е излязъл едва ПЕТ ДНИ ПО-РАНО!

С любопитство четем първите две изменения, предложени от Стефан Апостолов, които КАСАЯТ ИМЕННО ТОЧКАТА ОТ ЗАКОНА, ПО КОЯТО КРАЛЕВ ОТНЕМА ЛИЦЕНЗА И ГО ПРЕДАВА НА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯи виждаме, че първите две предложения УЗАКОНЯВАТ ОТНЕМАНЕТО НА ЛИЦЕНЗА НА БФАС И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МЕ НА АФБ.

Най-важното обаче е, че при внесени такива изменения, всъщност ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ РАБОТАТА НА ММС!

Това означава, че в частния случай СБА може да пределегира правата си по N на брой пъти годишно на нови сдружения, ММС ще отнема и издава нови лицензи, ще финансира N нови организации от ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, а спорта ще бъде обречен на гибел. Ще е възможно ПРАНЕ НА ПАРИ между частни организации и ММС без да може да се търси отговорност на „еднодневните сдружения”.

Тази топла връзка Красен Кралев – Асен Марков – Камен Михайлов – Емил Панчев – Стефан Апостолов е в основата на целият проблем и в нея прозират  интересите на всеки един.

Тези четири човека убиват федерация с над 30 годишна история, като всячески се опитват да узурпират спорта и да усвояват финансови средства, приятелски разпределяни между тях.

И това е само първата крачка! Ако „мине номерът” и обществото не научи какво се готви, съвсем скоро по същият начин ще бъдат „приватизирани” много спортни федерации.

Източник: Afera.bg, Андрей Червенков

Оставете коментар